ปัจจุบันปิดรับภาพแล้ว มีจำนวนภาพส่งเข้ามาประมาณ 4109-4287 ภาพ
(สองเครื่องมือให้ค่าตัวเลขไม่เท่ากัน)
ซึ่งมากกว่าสองเท่าของปีที่ผ่านมา

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ขอให้อดใจรอและช่วยเหลือเราต่อไประหว่างการตัดสินและแจกรางวัล
http://www.wmth.org
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to