Ragnar Ståhle wrote:

> Det var nog snarare deras teknik att använda komplicerade mallar 
> i sitt arbete.

Ja, så kanske det var.  Det som gör fallet intressant var att de 
arbetade framåt med goda avsikter och full entusiasm, men ändå 
lyckades bryta mot regler och samförståndsanda.  Så vitt jag kan 
bedöma, agerade administratörerna helt korrekt. Om det hade rört 
sig om ett administratörsövergrepp, så hade fallet varit en 
trivial kamp mellan goda och onda.  Men nu var det två goda viljor 
som kolliderade.  Utgången var att entusiasterna lämnade 
projektet, vilket jag ser som en förlust för båda parter.

Frågan är om man hade kunnat hitta en bättre lösning?  Och kan 
föreningen medverka till något sådant?  Givetvis måste det ske 
utan att föreningen sätter sig till doms över administratörer och 
redigering.  Föreningens roll måste nog handla om kultur, 
upplysning och kanske någon form av medling.

Finns det några sådana här konflikter bubblande idag?

> Jag vill påminna om att det ur finlandssvensk synpunkt är 
> självklart att man även där har ett intresse av hur svwiki 
> fungerar (likaväl som man ser till att kunna se SVT och TV4 och 
> läsa Hänt i veckan och Expressen).

Finns det rentav något frö till ett Wikimedia Finland?-- 
  Lars Aronsson ([EMAIL PROTECTED])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

  Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till