RaSten>> Jag vill påminna om att det ur finlandssvensk synpunkt är RaSten>> självklart att man även där har ett intresse av hur svwiki RaSten>> fungerar (likaväl som man ser till att kunna se SVT och TV4 och RaSten>> läsa Hänt i veckan och Expressen).

LA2> Finns det rentav något frö till ett Wikimedia Finland?

Hmmm... jag har försökt förut förklara att det finlandssvenska kulturen och den 
finska kulturen är mer åtskilda än den finlandssvenska och den rikssvenska. Ett 
Wikimedia Finland skulle förmodligen heta Wikimedia Suomi och vägra att befatta 
sig med svenskspråkiga Wikipedia. Om inte finlandssvenska wikipedianer känner 
sig hemma i Wikimedia Sverige är det naturligare att bilda en egen förening än 
att slå sig ihop med finnarna. Men jag befarar att underlaget för en sådan 
förening är för litet för att ge bärkraft.

R-(


--

Ragnar Ståhle
Västervägen 10 c
191 49  SOLLENTUNA
Tel 08-92 90 17
Mob 073-647 80 05
Skype: ragnar.stahle

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till