Jag tycker du skrivit en fantastiskt bra essä, Lennart!
Jag delar till 100% din uppfattning att det är dags för fas 2, kvalité, och tycker alla dina nio punkter känns riktiga.
Jag känner mig mer osäker över hur man skall bete sig för att nå de nio olika målen och år inte säker jag till fullo håller med dig i allt  du skriver om det - var och en av punkterna är värda en egen längre diskussion om hur man bäst agerar för att nå målet.

Hur vi totalt skall agera för att komma till skott ser jag nu som viktigt.

Jag skulle gärna se att ditt dokument blev ett visionsdokument som vi alla i föreningen och på projekten ställer upp på och att vi sedan tog upp detta dokument och dess genomförande på årsmötet.
Jag ser själv tex att  vi i föreningen borde känna extra ansvar för punkt 4, 7 och 8 - jag ser också att vi just nu har fokus att få in bidragsansökningar och sätta upp projekt för sakerna du diskutera i punkt 7 och  8. Och 4an borde vi gå i djupet med  mellan årsmötet och sommaren.

Övriga puntker ser jag dock som att det borde vara wikicommunitien som tog huvudansvaret för på ett eller annat sätt och att en diskussion på årsmötet kunde hjälpa till att forma formeringar och struktur för detta arbeta (om det nu inte ändå spontant uppstår som skett med de projekt Elina satt upp de senaste veckorna)

 Anders


 lennart guldbrandsson skrev:
Hej,
 
Jag tänkte bara flagga för en essä jag skrivit. Den har den lite tråkiga titeln "Tio möjligen provocerande tankar om kvalitetsförbättring av svenskspråkiga Wikipedia" (eller "10 tankar om kvalitet"). Den finns på http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal/10_tankar_om_kvalitet.
 
Jag hoppas att den ska bli startskottet för vad som skulle kunna kallas "fas 2" för Wikipedia. Ta gärna ett par minuter och läs essän. Med tanke på att det är en wiki, bry dig inte om att den är en undersida till Användare:Hannibal utan rätta gärna fakta, och framför allt, förbättra.
 
Med vänliga hälsningar,

Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige
 
Tfn: 031 - 12 50 48
Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [EMAIL PROTECTED]


Du har väl läst dagens Nemi? MSN Serier

_______________________________________________ WikimediaSE-L mailing list WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till