Anders Wennersten wrote:

> Han har nu byggt upp en ny affärsidé där han i stället 
> sammanställer infon på Cdar och har ett intimt samarbete med 
> Stadsmuseum och stadsarkivet, som dels förser honom med basdata 

Här följer lite personliga reflexioner på detta tema.

Släktforskning som folkrörelse (till skillnad från den gamla 
adliga hobbyn genealogi) växte fram på 1970-talet och på 
1980-talet började dessa folkliga släktforskare använda 
persondatorer i arbetet. Ett resultat är föreningen för 
Datorhjälp i släktforskningen (www.dis.se). Både DIS och Sveriges 
Släktforskarförbund (www.genealogi.se) ägnar sig till stor del åt 
försäljning av programvara och data på CDROM.

Deras förhållande till upphovsrätten påminner mycket mer om 
skivindustrin än om fildelarna. Möjligheten att kopiera fritt 
blir mera ett hot än ett löfte. Deras datoranvändning är en 
produkt av 1980-talet, då persondatorn (och Microsoft) var den 
rebelliska ledstjärnan, i motsats till IBM och stordatorvärlden.

Jag, som i stället för 1980-talets persondatorer, fick mitt 
genombrott på 1990-talet med Internet, ser i stället persondatorns 
och CDROM:ens värld som instängd och begränsad. Från Projekt 
Runebergs webbplats (eller ett mail eller en blogg) kan jag ju 
inte "länka" till en CDROM. Däremot kan jag länka till artiklar i 
Wikipedia.

Sett ur mitt perspektiv blir produktionen av CDROM eller tryckta 
uppslagsverk meningslös. Den lite sämre kvaliteten i Wikipedia är 
en marginell brist, jämfört med den totala avsaknad av mening i 
CDROM-produkter. Och det är perspektivet det hela handlar om.

De som inte delar mitt nätperspektiv kan det vara mycket svårt att 
övertyga om att de ska acceptera kvalitetsbristerna i nätprojekt 
som Wikipedia eller Projekt Runeberg. Och för dem som producerar 
CDROM blir avsaknaden av försäljningsintäkter också en hög tröskel 
att klättra över. När de ser att det ändå finns något användbart 
på nätet, som min inscanning av Nordisk familjebok, så får jag 
frågor om jag inte borde ge ut den på CDROM eller DVD också. För 
eftersom de här människorna är så invanda vid CDROM, så har de 
aldrig skaffat bredband utan har kvar sina modem.

Om vi ska lyckas värva lokalhistoriker och släktforskare till 
Wikipedia, så tror jag att vi endera måste hitta de undantag till 
individer som redan har rätt perspektiv, eller komma på ett sätt 
att "vrida rätt" perspektivet hos de övriga. Det krävs att de 
inser någon avgörande fördel med "vårt sätt" att arbeta (fria 
licenser, inga försäljningsintäkter, allting på nätet).


-- 
 Lars Aronsson ([EMAIL PROTECTED])
 Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till