Jag  fick just besked per telefon att Internetfonden godkänt  vår 
ansökan om bidrag till wikipedia Academy i Lund!

Som återstående formalia kommer de nu till mig skicka en 
projketuppdragsspec, som när den är klar kommer skrivas på av deras VD - 
men detta  är i grunden bara en formalia sak.

Dags att på allvar  sätta igång med förberedelserna, och att börja föra 
in korrekta projektdata på 
http://se.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Academy/projektsida

Vårt nästa styrelsemöte är ju den 23e men om Åsa och eller Andreas 
(eller annan) vill sparka igång något före dess så ser jag inga problem 
med det
 Anders


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till