Vad bra. Det här går som smort...

/Lennart

Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige
 
Tfn: 031 - 12 50 48
Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [EMAIL PROTECTED]


> Date: Mon, 9 Jun 2008 11:29:04 +0200
> From: [EMAIL PROTECTED]
> To: wikimediase-l@lists.wikimedia.org; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; 
> [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; 
> [EMAIL PROTECTED]
> Subject: Bidrag till Wikipedia Academy i Lund klart!!
> 
> Jag  fick just besked per telefon att Internetfonden godkänt  vår 
> ansökan om bidrag till wikipedia Academy i Lund!
> 
> Som återstående formalia kommer de nu till mig skicka en 
> projketuppdragsspec, som när den är klar kommer skrivas på av deras VD - 
> men detta  är i grunden bara en formalia sak.
> 
> Dags att på allvar  sätta igång med förberedelserna, och att börja föra 
> in korrekta projektdata på 
> http://se.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Academy/projektsida
> 
> Vårt nästa styrelsemöte är ju den 23e men om Åsa och eller Andreas 
> (eller annan) vill sparka igång något före dess så ser jag inga problem 
> med det
>  Anders
> 

_________________________________________________________________
Skaffa Messenger i mobilen!
http://windowslivemobile.msn.com/Homepage.aspx?lang=se-se
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till