Ska vi beställa ett prefix för Wikimedia Sverige på 
http://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map och vad ska prefixet i så 
fall vara? [[wmse]], [[wikimedia-se]]? Andra förslag?

-- 
Stefan Berg


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till