Jag har nu på två ställen sett förslag att vi med Norge etc borde agera 
för att få till ett Wikimania Scandinavia 2010.

Personligen är jag tveksam då jag är orolig förberedelse och ev 
genomförande skulle ordentligt dränera energi från föreningen och 
styrelsen, som jag ser bättre behövs för Wikiepedia Acemy 
2008,2009,2010, biblioteksspåret, skolspåret, bokprojektspåret etc

Men innan vi i styrelsen tar upp denna propå den 4 augusti så skulle det 
varar roligt höra fler synpunkter på denna idé.

 Anders_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till