Från mailinglistan för tyska Wikipedia (wikide-l) nås jag av en 
efterlysning av idéer till pengainsamling (fundraising). 
Avsändaren Sebastian Moleski är styrelseledamot (viceordförande, 
tror jag) i tyska föreningen Wikimedia Deutschland e.V.

Jag tycker att arbetet löper på bra i styrelsen för Wikimedia 
Sverige, men någon insamlingskommitté har vi inte tillsatt, och 
det har inte ens funnits som förslag. Vi har flera planerade 
aktiviteter under hösten där vi når ut med information, men 
särskilda aktiviteter för att samla in pengar har vi hittills inte 
haft på schemat. Tips: Om någon känner sig manad, finns det all 
möjlighet att ta intitiativ här.

Någon kanske undrar varför vi ska samla in pengar? För att skicka 
till USA och betala för servrarna, kanske. (Tyska föreningen kan 
av lagliga skäl inte skicka pengar till USA, men det kan vi. De 
har i stället köpt servrar och lånat ut till installationen i 
Amsterdam.) Eller för att delta på bokmässan även nästa år. 
Eller hjälpa några svenska wikipedianer med resan till nästa års 
Wikimania-konferens i Buenos Aires. Det kommer helt säkert att gå 
åt pengar.

Här följer min snabböverättning av den tyska efterlysningen:

För att planera föreningens insamlingsaktiviteter för projekten 
under hösten, vill vi gärna ha med fler användare. Om du har 
intresse av att:

* Brainstorma om genomförandet av nya insamlingsidéer och -koncept
* medverka i planeringen
* själv leda delområden
* upplysa donatorer om nytta med Wikipedia och andra projekt
* samla in nya erfarenheter och kunskaper inom detta rätt färska 
 område
* lägga ner 4 timmar per vecka mellan 20 augusti och 20 december

då ska du anmäla dig med e-post till [EMAIL PROTECTED] och kort 
beskriva vad du vill göra, varför du intresserar dig för insamling 
och vad du hoppas ska komma ut av din medverkan.

Av alla inkomna förslag, väljer vi ut 5 användare till ledamöter i 
arbetsgruppen. För din insats kommer vi att dela ut en mindre 
ersättning. Eventuella återstående utlägg ersätter vi givetvis 
mot kvitto. Jag ser fram emot ditt mail. Vi vore inget utan er.

(slut på översättningen.)

Ja, man blir lätt avundsjuk när man ser hur tyskarna kan kräva 
fyra timmars arbetsinsats per vecka, och ändå välja och vraka 
mellan anbuden.


-- 
 Lars Aronsson ([EMAIL PROTECTED])
 Aronsson Datateknik - http://aronsson.se


---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 11 Aug 2008 20:52:58 +0200
From: Sebastian Moleski <[EMAIL PROTECTED]>
Reply-To: Mailingliste der deutschsprachigen Wikipedia
  <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>, <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [Wikide-l] Arbeitsgruppe Fundraising - wer macht mit?

Hallo,

um die Fundraising-Aktivitäten des Vereins für die Projekte diesen 
Herbst besser zu planen, möchten wir diesmal gern mehr Benutzer aus der 
Community einbinden. Wenn ihr Interesse daran habt:

* Brainstorming für neue Fundraisingideen und -konzepte durchzuführen
* an der Planung mitzuwirken
* Teilbereiche selbst zu leiten
* Spendern (und die, die es werden wollen) über den Nutzen der Wikipedia 
und den anderen Projekten aufzuklären
* neue Erfahrungen und Kenntnisse in einem noch recht jungen, spannenden 
Tätigkeitsfeld zu sammeln
* vom 20. August bis zum 20. Dezember etwa 4 Stunden pro Woche Zeit habt

solltet ihr euch bei uns melden. Schreibt eine E-Mail an 
[EMAIL PROTECTED] und beschreibt kurz, was ihr gern machen wollt, warum 
euch Fundraising interessiert und was ihr euch von eurer Beteiligung 
erhofft.

Wir werden unter allen Einsendungen 5 Benutzer als Mitglieder für die 
Arbeitsgruppe auswählen. Für euren Aufwand wird eine kleine 
Entschädigung gezahlt. Eventuelle entstehende Unkosten werden 
selbstverständlich nach Absprache erstattet. Ich freue mich auf eure 
E-Mails! Wir sind Nichts ohne euch.

Sebastian


_______________________________________________
WikiDE-l mailing list
[EMAIL PROTECTED]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikide-l

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till