Under planeringsdagen igår diskuterade styrelsen för Wikimedia 
Sverige bland mycket annat om vi ska satsa på en årsberättelse, 
som också fungerar som utökad reklambroschyr för föreningen.  I 
sin enklaste form kan det ju vara två A4-papper fulla med siffror.  
Eller så kan man härma stora aktiebolag med en färgglad broschyr.

Användaren Prolineserver, en tysk gäststudent i Stockholm, tipsade 
mig efter gårdagens wikiträff på Café Panorama om tyska 
föreningens årsberättelse för 2007, som är tio sidor med mest text 
och några färgbilder.  Även ni som inte läser tyska kan ju bläddra 
igenom den för att få en uppfattning.

http://wikimedia.de/fileadmin/wiki/images/Downloads/Taetigkeitsbericht_2007.pdf

Sidornas rubriker är:
 * Inledningsord från ordföranden
 * Wikipedia Academy
 * Zedler-medaljen
 * Stöd till community-aktiviteter: Liten insats, stor utdelning
 * Teknisk infrastruktur: Kapaciteten i Amsterdam fördubblad
 * Partnerskap för fri kunskap
 * Föreningsarbete
 * Finanser: Nya möjligheter genom ökande donationer
 * Finanser: Utgifter och användning av medel


Min uppfattning är att vi borde kunna åstadkomma något liknande, 
kanske med något färre sidor.  Den ekonomiska redovisningen bör 
väl kunna fylla två sidor på slutet.  En framsida, en hälsning 
från ordföranden och en sida om Wikipedia Academy gör 5 sidor.  
Med ytterligare 1-3 sidor (bokmässan, FSCONS, Internetdagarna, 
wikiträffar, ...) bör det bli en bra årsrapport på totalt 6-8 
sidor.  Eller ska vi sikta ännu högre?

En intressant redovisning är diagrammet över medlemstalet nederst 
på sidan 8 i den tyska rapporten:

2004: värvade 106, inga utträdande
2005: värvade 119, inga utträdande, totalt 225
2006: värvade 107, 4 utträdande, totalt 328
2007: värvade 72, 9 utträdande, totalt 391 medlemmar


-- 
  Lars Aronsson ([EMAIL PROTECTED])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till