Ytterligare ett exempel, från WMF.

http://wikimediafoundation.org/wiki/Annual_Report


Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")
http://se.wikimedia.org

>
> Under planeringsdagen igår diskuterade styrelsen för Wikimedia
> Sverige bland mycket annat om vi ska satsa på en årsberättelse,
> som också fungerar som utökad reklambroschyr för föreningen. I
> sin enklaste form kan det ju vara två A4-papper fulla med siffror.
> Eller så kan man härma stora aktiebolag med en färgglad broschyr.
>
> Användaren Prolineserver, en tysk gäststudent i Stockholm, tipsade
> mig efter gårdagens wikiträff på Café Panorama om tyska
> föreningens årsberättelse för 2007, som är tio sidor med mest text
> och några färgbilder. Även ni som inte läser tyska kan ju bläddra
> igenom den för att få en uppfattning.
>
> http://wikimedia.de/fileadmin/wiki/images/Downloads/Taetigkeitsbericht_2007.pdf
>
> Sidornas rubriker är:
> * Inledningsord från ordföranden
> * Wikipedia Academy
> * Zedler-medaljen
> * Stöd till community-aktiviteter: Liten insats, stor utdelning
> * Teknisk infrastruktur: Kapaciteten i Amsterdam fördubblad
> * Partnerskap för fri kunskap
> * Föreningsarbete
> * Finanser: Nya möjligheter genom ökande donationer
> * Finanser: Utgifter och användning av medel
>
>
> Min uppfattning är att vi borde kunna åstadkomma något liknande,
> kanske med något färre sidor. Den ekonomiska redovisningen bör
> väl kunna fylla två sidor på slutet. En framsida, en hälsning
> från ordföranden och en sida om Wikipedia Academy gör 5 sidor.
> Med ytterligare 1-3 sidor (bokmässan, FSCONS, Internetdagarna,
> wikiträffar, ...) bör det bli en bra årsrapport på totalt 6-8
> sidor. Eller ska vi sikta ännu högre?
>
> En intressant redovisning är diagrammet över medlemstalet nederst
> på sidan 8 i den tyska rapporten:
>
> 2004: värvade 106, inga utträdande
> 2005: värvade 119, inga utträdande, totalt 225
> 2006: värvade 107, 4 utträdande, totalt 328
> 2007: värvade 72, 9 utträdande, totalt 391 medlemmar
>
>
> --
>  Lars Aronsson ([EMAIL PROTECTED])
>  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till