I min newsreader (Thunderbird) sker trådningen på den här sändlistan
väldigt konstigt, se

http://img522.imageshack.us/my.php?image=threadinggj6.png

Olika ämnen under en och samma tråd, alltså.

Är det fler som råkar ut för det här (det händer inte på någon annan
sändlista)?

Även på http://news.gmane.org/gmane.org.wikimedia.sverige ser det
konstigt ut.

-- 
Stefan Berg
PGP public key ID: 0xD355A161
http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD355A161


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till