De som har behov av att köra bottar och analysera databasdumpar, 
ska kunna få konto på en server som drivs av Wikimedia Norge,
http://toolserver.no/

Jag tycker det låter som ett bra förslag att vi ansluter oss till 
den, i stället för att eventuellt starta en egen svensk server.
Om det skulle uppstå några kostnader (?!) som Wikimedia Sverige 
behöver täcka, så bör det bli effektivare att bidra till en 
gemensam server än att starta en egen.

Hittills har det dock inte varit tal om några kostnader. Servern 
verkar drivas helt informellt. Man bara anmäler att man vill ha 
ett konto, och inga avgifter tas ut.


-- 
  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

  Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till