Det har gått två år sedan föreningen Wikimedia Sverige grundades 
och jag har suttit i styrelsen lika länge. Vi har visat att vi 
fungerar som förening, vi har medlemmar och avgifter och stadgar 
och årsmöten, precis som vi ska ha. Vi har också visat att vi kan 
ställa ut på Bokmässan och arrangera konferensen Wikipedia Academy 
två år i rad. Vi har haft några avhopp ur styrelsen, och lyckats 
fylla dessa luckor. Formellt väljs nya ledamöter in vid årsmöte, 
förberett av valberedningen. Mer informellt kan styrelsen 
adjungera deltagare till styrelsemöten och även efter hand välja 
in fler styrelseledamöter. Alla protokoll är läsbara på 
föreningens webbplats. Så långt är allt väl.

Men sedan då? Ska vi under 2010 för tredje året upprepa samma 
rutin? Har vi funnit vår form, så att vi bara behöver upprepa?

Jag har en tendens att tröttna när något fastnar i sina former. 
Även om det skulle råka vara "rätt formel", så upplever jag det 
som stagnation. För Wikimedia Sverige finns det några saker jag 
skulle vilja vidareutveckla.

== 1. Målstyrning ==

För att ta Wikipedia Academy som exempel, så har vi lyckats 
arrangera konferensen. Men detta är ju inget självändamål, utan 
syftet var att förbättra kontakten mellan Wikipedia och den 
akademiska världen. Och hur har det egentligen gått med den saken? 
Hur utvärderar vi nyttan av konferensen? Var nyttan X värd 
insatsen Y? Hur ser ekvationen ut?

Samma fråga kan ställas om vår monter på Bokmässan. Första året 
var det en bedrift att vi lyckades vara där. Men nu är det inte 
första året längre.

Hur blir vi bättre på att sätta upp mål och mäta hur väl vi lyckas 
uppnå dem?  Enkäter?  Statistik?  Hur gör man?

Och hur hittar vi nya projektidéer att stödja, baserat på 
nyttokriterier?

== 2. Arbetsinsatser ==

När det krävs arbetsinsatser, har det ibland varit svårt att 
rekrytera frivilliga. Felet är kanske att vi vänt oss till de 
väletablerade wikipedianerna, som av naturen är lite introverta 
och helst sitter hemma och redigerar. Att bemanna en mässmonter 
går ju inte att "skjuta upp till morgondagen", på samma sätt som 
förbättring av artiklar i Wikipedia. Hur hittar vi rätt människor 
som vill göra sådant arbete?  Kanske måste vi betala dem?  Vi har 
ju redan budgeterade utgifter för resor och omkostnader, men har 
hittills förlitat oss på att alla arbetsinsatser är frivilliga och 
oavlönade, inte bara för medhjälpare i mässmontern utan även för 
den som är projektledare och håller i alla trådarna. Om vi ska 
budgetera med löner och arvoden för utfört arbete, så måste vår 
ekonomi öka i omfattning. Men det kanske är nödvändigt.  Desto 
viktigare blir det att mäta nyttan och utvärdera mot kostnader.

Hittills har det nästan alltid varit styrelseledamöter som varit 
projektledare och utfört mycket av arbetet. Jag tror att styrelsen 
borde ägna sig åt strategi och utvärdering, och att allt arbete 
med konkreta projekt delegeras åt andra, som kan vara arvoderade.

== 3. Insamling av pengar ==

Ett område som vi hittills har försummat är insamling av pengar, 
dels för att hjälpa Wikimedia Foundation att täcka sin årliga 
budget, dels för att säkra vår egen förenings ekonomi. Den 
amerikanska fundraising-traditionen är ju inte förankrad i 
Sverige.  Kanske borde vi i stället gå till myndigheter och 
stiftelser.

Vi startade föreningen med några hundralappar och fick snart ihop 
dussintals medlemmar, så att vi hade några tusenlappar i kassan. 
Under 2008 fick vi in två betydande donationer om tillsammans 
125.000 kronor (och flera små), vilket gjort att vi kunnat 
överleva som förening. Men detta förutsätter att vi inte betalar 
några löner.  För att vara ett så rikt land som Sverige, har vi 
inte kunnat leverera in några betydande belopp för att hjälpa 
Wikimedia Foundation.

Låt oss leka med tanken att vi i stället hade 2 miljoner kronor om 
året, varav vi kunde skicka hälften till Wikimedia Foundation och 
använda hälften till olika projekt och upplysningskampanjer inom 
Sverige. Svenskspråkiga Wikipedia är ju ändå den 11:e största, och 
en av Sverige mest använda webbplatser. Jag tror vi kan göra nytta 
för det beloppet. Men var hittar vi pengarna?

Vem kan detta? Att förlita sig på stam-wikipedianer är kanske inte 
tillräckligt.-- 
  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
  Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till