Personligen ser jag frågan över relationen mellan föreningen och 
communitien som den svåraste.

Vi började med att medvetet ha distans till communitien, men ändå med 
hopp att föreningen med PR grejor kunde öka antal och kompetensen på 
bidragsgivarna. Med facit i hand kan vi se att föreniningen varit viktig 
för att förbättra attyden bland användarna men att insatserna inte lett 
till fler eller bättre skribenter. Och nu kan vi se att artiklar i 
tidningarna ökar såpass att det är diskussionerna där (med Lennarts goda 
inhopp) som säkert är betyligt mer avgörande för attityden, än de 
seminarier som var så viktiga när vi började.

Det finns småtecken på att valet i Sverige 2010 kommer slå in på 
wikiepdia, med olika medvetna lobbyattacker: Communiten är egentligen 
inte uppbyggd för att kunna hantera denna typ av angrepp - kan 
förenginen fortfarande då förhålla sig passiv avvaktande, eller krävs 
det en mer direkt involvering, eler är detta helt offhands som fråga för 
föreningen?

I Sveriges finns många semiforskningsnätverk mm som viill få hjälp få 
sin rön etc tillgängligjorda, inklusive att underhålla dessa 
informaionsmängder.  Vare sig deta skulle kunna göras direkt i Wikiepdia 
eller ha en löst kopplad wiki, så finns här ett möjlighetsområde, som 
både kunde tillföra mer material/skribenter samtidigt som detta stöd i 
form av expertis och annan infrastruktur antalgien kunde ge väsentliga 
intäktsflöden. Borde föreningen istället för att "prata vackert" om 
Wikipedia i stället agera mer som en affärsrörelse som vill sälja in en 
viss typ av gruppskribentstöd (vilekt rätt skött kunde ge det överskott 
som kan finansiera både en bassupport i föreningen och ett ordenligtt 
bidrag till WMF)?

 Anders_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till