Låt mig berätta något skoj som hände på Bokmässan för en vecka sedan.
Årets tema var "Afrika" och en speciell avdelning upplät plats åt
afrikanska förlag och författare, samordnat av Nordiska Afrikainstitutet,
som är en avdelning vid Uppsala universitet och stöds av Nordiska rådet.

På mässan tog jag kontakt med institutets direktör Carin Norberg och
undrade om vi fick kopiera deras katalog "Afrika har ordet", som
beskriver 65 afrikanska författare, till Wikipedia. Efter lite
utredande, har vi nu fått klartecken till detta. Katalogens text
licensieras fritt enligt CC-BY-SA, som är förenlig med Wikipedia.

En lista över de 65 författarna finns på sidan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Afrika_har_ordet_2010

De flesta länkarna var röda (artikel saknas), men under kvällen har
allt fler börjat bli blå. Några av de nya artiklarna har försetts
med fotografier som wikipedianer tog under mässan, till exempel
av sydafrikanske tecknaren Zapiro,
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Shapiro

Det här är ju ett mönsterexempel på hur Wikipedia ska fungera.
Synd bara att det kommer efter mässan och inte några månader i
förväg, så att Wikipedia hade kunnat stå med i katalogen som en av
medaktörerna. Vi hade ju kunnat ha små föredrag i Afrika-montern
om hur afrikansk litteratur presenteras i Wikipedia. Tänk om...

Det är här som Wikipedia står och snubblar på sina egna fötter.
Vi skulle i Sverige behöva ha några samordnare som tänker framåt
och riktar uppmärksamheten åt rätt håll. Det gäller att snappa
upp områden där det finns både intresserade wikipedianer och
intresserade institutioner/företag/verksamheter, och sedan pusha
båda sidor till samarbete. Detta kräver gott väderkorn, en del
tid och lite pengar till resor, möten och föredrag. Är det en
utopisk dröm, eller hur kommer vi dit? Och hur ordnar vi
finansieringen? Att söka pengar från stiftelser fungerar dåligt,
eftersom det är en löpande verksamhet och inte ett projekt som
kan förutses ett halvår i förväg.


-- 
   Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
   Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till