Hej!
En grundläggande idé är ju att tillsammans med andra Internet-relaterade
organisationer i Sverige grunda organisationen "Sveriges ungdomar på
Internet" alternativt "Open Source Sweden Youth" (dåligt, men förklarande
namn). En ungdomsorganisation med över 3000 medlemmar är bidragsberättigad,
och jag tvivlar inte en sekund på att vi skulle kunna nå upp till det
antalet om vi bara var envisa nog.

Då skulle en ungdomsorganisation kunna driva frågor som handlar om Internet
och ha möjlighet till att utbilda ungdomar, påverka datorkunskapen i skolan
samt föra samhällsdebatter.

Säg om Linux Foundation, Port 25 (Microsoft), Wikimedia-SE m.fl. supportade
organisationen, då skulle det faktiskt kunna hända nånting.

Jag vet inte, det är bara en väldigt spontan tanke, kanske suger, men jag
tror det skulle vara ett effektivt sätt att driva frågorna..
(ungdomsorganisationer får bidrag för medlemmar 7-25 fyi)

-- 
Emil "sakjur" Tullstedt
~~~~~~~~~~


2010/10/1 Lars Aronsson <l...@aronsson.se>

> Låt mig berätta något skoj som hände på Bokmässan för en vecka sedan.
> Årets tema var "Afrika" och en speciell avdelning upplät plats åt
> afrikanska förlag och författare, samordnat av Nordiska Afrikainstitutet,
> som är en avdelning vid Uppsala universitet och stöds av Nordiska rådet.
>
> På mässan tog jag kontakt med institutets direktör Carin Norberg och
> undrade om vi fick kopiera deras katalog "Afrika har ordet", som
> beskriver 65 afrikanska författare, till Wikipedia. Efter lite
> utredande, har vi nu fått klartecken till detta. Katalogens text
> licensieras fritt enligt CC-BY-SA, som är förenlig med Wikipedia.
>
> En lista över de 65 författarna finns på sidan
> http://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Afrika_har_ordet_2010
>
> De flesta länkarna var röda (artikel saknas), men under kvällen har
> allt fler börjat bli blå. Några av de nya artiklarna har försetts
> med fotografier som wikipedianer tog under mässan, till exempel
> av sydafrikanske tecknaren Zapiro,
> http://sv.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Shapiro
>
> Det här är ju ett mönsterexempel på hur Wikipedia ska fungera.
> Synd bara att det kommer efter mässan och inte några månader i
> förväg, så att Wikipedia hade kunnat stå med i katalogen som en av
> medaktörerna. Vi hade ju kunnat ha små föredrag i Afrika-montern
> om hur afrikansk litteratur presenteras i Wikipedia. Tänk om...
>
> Det är här som Wikipedia står och snubblar på sina egna fötter.
> Vi skulle i Sverige behöva ha några samordnare som tänker framåt
> och riktar uppmärksamheten åt rätt håll. Det gäller att snappa
> upp områden där det finns både intresserade wikipedianer och
> intresserade institutioner/företag/verksamheter, och sedan pusha
> båda sidor till samarbete. Detta kräver gott väderkorn, en del
> tid och lite pengar till resor, möten och föredrag. Är det en
> utopisk dröm, eller hur kommer vi dit? Och hur ordnar vi
> finansieringen? Att söka pengar från stiftelser fungerar dåligt,
> eftersom det är en löpande verksamhet och inte ett projekt som
> kan förutses ett halvår i förväg.
>
>
> --
>   Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
>   Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/
>
>
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till