Detta är kanske intressant för Wikimedia Sveriges medlemmar,
i alla fall de som bor i Stockholm. Seminariet är öppet för
alla, men om man vill ha öl+macka måste man anmäla sig.-- 
   Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
   Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/-------- Original Message --------

INTERNETS ÖPPENHET
INBJUDAN TILL ISOC-SEMINARIUM
Tid: Torsdag 2 december 17.30 - 19.00
Plats: .SE Ringvägen 100 Hiss A 9 tr

Öppenheten på Internet är en av ISOCs hjärtefrågor!
Ett hot mot öppenheten på Internet handlar om det som inryms i begreppet 
Nätneutralitet, som innebär att nätoperatörer prioriterar trafik så att 
olika tjänster av samma typ avsiktligt diskriminieras inbördes av 
kommersiella skäl. Ett känt exempel är operatörer i Kanada som försvårat 
Skype samtal.
Vi känner inte till några konkreta, väsentliga, exempel från Sverige men 
det kan ändras.
Enligt den nya lagen om elektroniska kommunikationer skall operatörer 
öppet redovisa vilka avsiktliga begränsningar man har, så att kunderna 
vet vad man får.

.SE utvecklar ett system med utplacerade noder som testar begränsningar 
i operatörernas internetdelar . Vi får en presentation  av .SE om detta.

PROGRAM
17.30 -17.45 öl o mackor och presentation av vad ISOC SE gör på området
17.45- 18.30 .SE Presenterar ett system för IP-mätningar med avseende på 
nätneutralitet
18.30- 19.00 Diskussion

ANMÄL DIG
Vi tänker bjuda på öl och mackor så vi vill att du anmäler digr på vår 
web så vi kan se till att det räcker.
www.isoc.se <http://www.isoc.se>

Seminariet är öppet för alla.

Välkomna
Jan & Lars


Lars Lundgren
ISOC-SE Styrelsen
l <mailto:larsanlundg...@gmail.com>ars.lundg...@isoc.se 
<mailto:ars.lundg...@isoc.se>


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till