En av bloggarna hos New York Times riktade en fråga till
elever/studenter (ålder 13 år och upp) om hur och varför
de använder Wikipedia.

http://learning.blogs.nytimes.com/2010/11/09/how-do-you-use-wikipedia/

Jag var förvånad över hur många av kommentarerna som var
helt negativa. Man kan imponeras om eleverna är källkritiska
och ifrågasättande, men här verkar det snarare handla om
inlärda fördomar, som de blivit skedmatade med av lärarna.

Någon skrev till och med att Google var mer tillförlitligt,
eftersom vem som helst kan redigera Wikipedia. Att vem som
helst kan starta en webbsajt (som man sedan hittar via
Google), tycks inte ha ingått i deras undervisning.

Ungefär samma reaktion har jag fått när jag besökt svenska
högskolor där lärare och bibliotekarier utbildas. Det
är tydligt att en ytlig, reflexmässigt avståndstagande
attityd, som ju inte alls har något med kritisk analys
eller hållbara argument att göra, har blivit det som
accepteras.

Det är ju en sak att högskolestudenter inte ska lita
blint på det som står i Wikipedia. Men de ska ju inte
heller lita blint på något som står i ett traditionellt
uppslagsverk, utan hitta bättre källor när de skriver
sina uppsatser och examensarbeten. Men blivande lärare
och bibliotekarier måste ju kunna hantera verkligheten
där deras elever och låntagare använder Wikipedia. Att
gå igenom en svensk högskoleutbildning och helt förneka
Wikipedias användbarhet, är som om en mekaniker (som
själv alltid använder fasta nycklar) inte skulle känna
till vad en skiftnyckel är.

En del människor jag möter hänvisar spontant till "en
undersökning", och de menar då artikeln som fanns i
tidskriften Nature i december 2005, där engelska
Wikipedia jämfördes med Encyclopaedia Britannica,
http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html

Poängen med undersökningen var att båda uppslagsverken
hade felaktigheter, men att Wikipedia inte var så mycket
sämre som många hade trott. Man kan ifrågasätta
undersökningens metod, men det mest anmärkningsvärda
är att folk idag hänvisar till en fem år gammal
undersökning om nätfenomenet Wikipedia, som om det
som var sant då fortfarande skulle gälla oförändrat.

Vid den tidpunkten var de båda ungefär jämnstora,
omkring en halv miljon artiklar. Men sedan dess
har engelska Wikipedia vuxit till det största
uppslagsverket i mänsklighetens historia, och
vunnit ännu mer i kvalitet än kvantitet.

Efter tre år med föreningen Wikimedia Sverige och vår
närvaro på mässor, i skolor, på bibliotek och med vår
konferens Wikipedia Academy tycks vi inte ha nått
särskilt långt, att döma av de här attityderna. Det
samma gäller andra länders lokalavdelningar och även
för Wikimedia Foundations eget utåtriktade arbete.

Det är kanske dags att vi tänker ut något helt nytt
sätt att förklara för folk vad Wikipedia är?

Ett radikalt förslag är att stänga av Wikipedia under
en dag eller två, så att folk får märka hur nätet och
deras vardag skulle te sig utan Wikipedia.

Fler förslag?


-- 
   Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
   Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

   Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till