Hej!

Wikimedia Sverige har fått medel för att genomföra ett stödprojekt till
Wikipedia från Internetfonden. Vill du vara den som driver projektet?
Läs mer här:
http://wikimediasverige.wordpress.com/2011/02/27/projektinternet-i-sveri
ge/

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till