En fråga kom upp inom föreningen, om vi behöver, kan och bör göra något
för handikappade, främst synskadade. Jag vet inget om detta. Är det någon
här på listan, som vet? Som kanske är synskadad själv?

Mycket av anpassning är ju globalt. Om det fungerar i USA, så ska det
även fungera i Sverige. Och jag tror att Wikipedia är en bra sajt.
Men det finns ju svenska organisationer och lösningar för alla slag
av funktionshinder, så kanske borde vi fånga upp problem och synpunkter
och i så fall vidarebefordra dem till utvecklarna i San Francisco.

På kvällen fredag 14 oktober har jag blivit inbjuden till ett dataläger
med Unga Synskadade (deras organisation heter så) i Örebro, för att
berätta lite om Wikipedia och höra deras synpunkter. Är det någon som
vill följa med dit?


-- 
   Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
   Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till