Jag vet att ett antal personer var intresserade av dessa frågor under förra året
och samordnade sig på
http://usability.wikimedia.org/wiki/Accessibility_Initiative

Jag vet inte hur arbetet har fortsatt, men det finns endel intressant 
information
samlad på den sidan iaf.

Jag tror också att t.ex. irisgruppen jobbar i sverige med tekniska lösningar för
funktionshindrade, och då speciellt synskadade.
http://www.iris.se/

/Kristofer Björnson

> Date: Thu, 8 Sep 2011 12:40:58 +0200
> From: l...@aronsson.se
> To: wikimediase-l@lists.wikimedia.org
> Subject: [WikimediaSE-L] Synskadade
> 
> En fråga kom upp inom föreningen, om vi behöver, kan och bör göra något
> för handikappade, främst synskadade. Jag vet inget om detta. Är det någon
> här på listan, som vet? Som kanske är synskadad själv?
> 
> Mycket av anpassning är ju globalt. Om det fungerar i USA, så ska det
> även fungera i Sverige. Och jag tror att Wikipedia är en bra sajt.
> Men det finns ju svenska organisationer och lösningar för alla slag
> av funktionshinder, så kanske borde vi fånga upp problem och synpunkter
> och i så fall vidarebefordra dem till utvecklarna i San Francisco.
> 
> På kvällen fredag 14 oktober har jag blivit inbjuden till ett dataläger
> med Unga Synskadade (deras organisation heter så) i Örebro, för att
> berätta lite om Wikipedia och höra deras synpunkter. Är det någon som
> vill följa med dit?
> 
> 
> -- 
>  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
>  Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
                     
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till