På Umeå universitetsbibliotek anordnas den 3 oktober en lunchföreläsning
med titeln:
Wikipedia vs Nationalencyklopedin – vad kan man lita på?<http://www.student.umu.se/digitalAssets/77/77894_studieverkstad_matnytt
iga_mandagar_ht2011.pdf>

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till