Av ren nyfikenhet: Spelas det in?
--
Emil "sakjur" Tullstedt
~~~~~~~~~~2011/10/2 Jan Ainali <j...@ainali.com>:
> På Umeå universitetsbibliotek anordnas den 3 oktober en lunchföreläsning med
> titeln:
> Wikipedia vs Nationalencyklopedin – vad kan man lita på?
> http://www.student.umu.se/digitalAssets/77/77894_studieverkstad_matnyttiga_mandagar_ht2011.pdf
>
> --
> Jan Ainali
>
> Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
> "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
>
> http://se.wikimedia.org
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>
>

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till