Som en fortsättning på det här, och som jag kom att tänka på eftersom
att ett av verken jag ville ha fick jag inte scanna själv:Är det någon som har erfarenhet av hur lång tid det tar att utnyttja
KB:s E-book on demand, det vill säga att man betalar för att de scannar
verket och levererar en pdf?

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>
On 11 jun 2013 16:34 "Lars Aronsson" <l...@aronsson.se> wrote:

> On 06/10/2013 12:11 PM, Lennart Guldbrandsson wrote:
> > Vet du, Lars, om det har skrivits bra om det här någon annanstans?
> > Det
> > går såklart att googla, men jag tänkte om du visste någon på rak
> > arm,
> > som är tillräckligt bra att vi bör låna grejer från den.
> 
> Bokscanning i allmänhet följer ju två spår,
> dels institutioner och företag som kör projekt
> med betald personal och ordentlig utrustning,
> dels amatörer som endera piratkopierar
> skolböcker eller scannar för Project Gutenberg,
> Wikisource eller Projekt Runeberg.
> 
> Institutionerna varierar från topphemliga Google,
> högeffektiva Internet Archive och en del stora
> utländska universitetsbibliotek, ner till små
> museer som är långsammare och sämre än
> amatörerna.
> 
> Amatörerna är till stor del väldigt långsamma
> och okunniga. Några halkar in på att bygga sin
> egen bokscanner, och fastnar i byggandet och
> får aldrig speciellt många böcker scannade.
> Några få arbetar snabbt med kamera eller,
> som jag, mest med sidmatande scanner.
> Instruktioner finns ett otal, bland annat inom
> Wikisource och Project Gutenberg, men också
> på byggarsajten <http://www.diybookscanner.org/>
> och runt programvaran Scan Tailor,
> <http://scantailor.sourceforge.net/>
> 
> Det nya är "allmänhetens bokscanner", som
> faktiskt ger bra utrustning åt amatörerna.
> Hur bra detta ska fungera i praktiken, beror
> på många faktorer: Vilken utrustning är det
> som biblioteken har ställt fram? Klarar
> personalen av att ge instruktioner åt folk?
> Blir de resulterande bilderna alltid lyckade?
> Tillåts man stå där 2 timmar i sträck, eller
> måste man ofta avbryta arbetet för att
> släppa fram andra som står i kö? Fungerar
> det att spara på USB-minne eller måste man
> ange en mailadress dit bilderna mailas?
> Och klarar din mailleverantör att ta emot
> de många, stora brev som kommer?
> Krånglar utrustningen just när man ska
> spara resultatet och riskerar man därigenom
> att gå miste om en timmes hårt arbete?
> 
> Det finns tusen saker att dokumentera, men
> man ska förstås inte skriva en dokumentation
> med tusen punkter, för då skrämmer man
> bort alla som vill prova. Det gäller att skaffa
> sig lagom erfarenhet, för att veta hur man
> kan skriva en kort instruktion, som leder
> till användbara resultat för de flesta.
> 
> 
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till