Vi i valberedningen har påbörjat vårt arbete och lyssnat med den nuvarande styrelsen.

Styrelsen verkar fungera väl, men det finns ett behov att komplettera den med en eller två nya ledamöter. Då de grundläggande kravprofilerna redan är någorlunda täcka så vill vi i valberedningen prova att söka efter profiler lite utanför våra "vanliga" nätverk.

Vi söker därför nu en person med erfarenhet från en ideell verksamhet som kanske redan har 90-konto (det finns 4000..) och arbetat med att få fram finansiering från intressenter. Det finns också bland dessa flera med mål som liknar våra, se tex på stiftelsen Läxhjälpen.

Då vi själva inte känner så många inom denna grupp, så är vi intresserade om ni andra medlemmar har tips på lämpliga personer ur denna grupp, gärna äldre och gärna kvinna.

Vi vill gärna ha ev tips till den 10 januari, då vi därefter tänker mer aktivt börja söka fram kandidater.

Om vi inte hittar någon inom denna grupp, så kommer vi söka kandidater bland våra traditionella grupperingar, och även här är vi intresserade höra om ni har förslag på namn.

För valberedningen
Anders

VI kommer successivt presenterar våra kandidater från mitten av januari https://se.wikimedia.org/wiki/Kandidater_2014 som vi planerar ha komplett till mitten av februari


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till