Ne znam da li ste pažljvo čitali, radi se o konceptu "enciklopedije" 
kao takve, i o "načinima na koje su nama danas potrebne informacije". 
Vikipedija je u suštini obična baza podataka sa klasičnom 
prezentacijom "tradicionalne enciklopedije". Kako bi iz nje danas 
iščupao potrebne informacije, pregledaš članke (ili ideš po 
kategorijama) i kopiraš i siječeš ono što ti treba, pa to kasnije 
provjeravaš u primarnim i sekundarnim izvorima, itd. Puno posla, a 
nama danas informacije trebaju brže i efikasnije povezane.

Takođe, imali smo prethodnu diskusiju o upotrebljivosti informacija 
direktno sa Vikipedije, odnosno njihovoj pouzdanosti za neki ozbiljan 
rad... Zaključak, (Mihajlo je bio najradikalniji :)), je da su 
uglavnom slabo upotrebljive za bilo koji akademski i stručni rad, bez 
dodatnih provjeravanja po klasičnim knjigama... Budući da danas 
uglavnom nemamo vremena da trošimo sate i dane po bibliotekama i 
listamo knjige, problem se sam nameće...

Nove generacije koje su praktično rođene sa Internetom (u 
informacionom društvu), interaktivnim zajednicma i mrežama raznih 
vrsta, uče stvari na drugačiji način (interaktujući sa medijem) 
nego što smo mi radili... Mnoge škole i univerziteti već kače audio 
i video snimke predavanja na Internet, koji se mogu konsultovati na 
zahtjev, postoje programi tutori koji interaktivno vode učenika i 
studenta da savlada neki problem ili materiju, razne simulacije, itd...

Drugim riječima, mislim da će se "znanje" u budućnosti i dalje 
filovati u baze podataka, ali da će biti neophodno dizajnirati nove 
metodologije za interakciju sa, i eksploatisanje istog...

Slaven

El 31/03/2009, a las 20:56, Vadim Kramer escribió:

> Ne, Slavene, uza Vikipedija ne moze izumrjeti -- razumijem bezbrojne 
> clanke o istoriji, ljudima, matematici i nauci. Moze umrjeti samo 
> ona Vikipedija koja je popriste za svakojake besposlenjake da prave 
> glavobolju. A ni ova nece umrjeti, jer besposlenjaku je svejedno 
> gdje vici - na ulici ili na Internetu, samo da ima gdje.


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
Wikimediasr-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

Одговори путем е-поште