Updating branch refs/heads/master
     to 9fcdac310197360c5c609c1e70d7c889f35c0504 (commit)
    from a82b41a9638162c3427bdf929c4043561265ee7b (commit)

commit 9fcdac310197360c5c609c1e70d7c889f35c0504
Author: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>
Date:  Sat Mar 9 16:36:05 2013 +0100

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 96%
  
  New status: 380 messages complete with 0 fuzzies and 13 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 176 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 105 insertions(+), 71 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 1beae2a..6fc088d 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,21 +6,23 @@
 # Wit Wiliński <mad...@berlios.de>, 2005.
 # Piotr Maliński <riklau...@gmail.com>, 2006.
 # Szymon Kałasz <szymon_maes...@gazeta.pl>, 2006.
-# Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2009, 2010, 2011, 2012.
-# 
+# Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.9.0\n"
+"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.10.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-29 08:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-15 12:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-09 13:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-03-09 16:35+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>\n"
 "Language-Team: polski <>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
-"Language: \n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && 
(n%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
+"%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n"
 
 #: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:1
 msgid ""
@@ -266,7 +268,7 @@ msgstr "Wyświetla panele w środowisku graficznym Xfce"
 
 #: ../panel/panel-dialogs.c:87
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012."
+msgstr "Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013"
 
 #. setup the dialog
 #: ../panel/panel-dialogs.c:158 ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:2
@@ -464,8 +466,7 @@ msgstr "_Długość (%):"
 msgid "M_ode:"
 msgstr "_Układ:"
 
-#. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user
-#. can define the length and size of the panel
+#. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user 
can define the length and size of the panel
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:22
 msgid "Measurements"
 msgstr "Wymiary"
@@ -947,7 +948,7 @@ msgstr "Wybór ikony"
 
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:603
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:844
-#: ../plugins/launcher/launcher.c:2308
+#: ../plugins/clock/clock.c:852 ../plugins/launcher/launcher.c:2308
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\"."
 msgstr "Nie udało się wykonać polecenia „%s”."
@@ -994,15 +995,15 @@ msgstr "Wyświetla menu w bieżącym położeniu kursora myszy"
 msgid "Show help options"
 msgstr "Wypisuje komunikat pomocy"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:160
+#: ../plugins/clock/clock.c:167
 msgid "Week %V"
 msgstr "Tydzień %V"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:422
+#: ../plugins/clock/clock.c:450
 msgid "Failed to execute clock command"
 msgstr "Nie udało się wykonać polecenia zegara"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:758
+#: ../plugins/clock/clock.c:797
 msgid "Custom Format"
 msgstr "Własny"
 
@@ -1039,8 +1040,7 @@ msgstr "_Sekundy"
 msgid "F_ormat:"
 msgstr "F_ormat:"
 
-#. I18N: the fuzziness the *precision* of the fuzzy clock. Time steps of 5, 15
-#. or parts of the day.
+#. I18N: the fuzziness the *precision* of the fuzzy clock. Time steps of 5, 15 
or parts of the day.
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:11
 msgid "F_uzziness:"
 msgstr "Stopień _rozmycia:"
@@ -1058,265 +1058,299 @@ msgid "LCD"
 msgstr "LCD"
 
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:15
+msgid ""
+"Name of the timezone matching the system's timezone database. Leave empty to "
+"revert to the local time."
+msgstr ""
+"Określa nazwę strefy czasowej pochodzącej z systemowej bazy danych. Proszę "
+"pozostawić puste pole, aby użyć lokalnej strefy czasowej."
+
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:16
 msgid "Sho_w AM/PM"
 msgstr "_AM/PM"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:16
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:17
 msgid "Show _inactive dots"
 msgstr "_Nieaktywne punkty"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:17
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:18
 msgid "Show gri_d"
 msgstr "_Siatka"
 
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:19
+msgid ""
+"Start a tool for setting the system time and date. If the button is grayed "
+"out, check the \"Help\" page to see how to configure it correctly."
+msgstr ""
+"Uruchamia narzędzie służące do konfigurowania systemowego czasu i daty. "
+"Jeśli przycisk jest nieaktywny, proszę sprawdzić podręcznik programu, aby "
+"dowiedzieć się jak prawidłowo konfigurować czas i datę."
+
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:21
 #, no-c-format
 msgid ""
 "The format describes the date and time parts to insert into the panel. For "
 "example, %Y will be substituted with the year, %m with the month and %d with "
-"the day. See the documentation of the date utility for additional "
-"information."
+"the day. Similarly, <b></b> tags will make the text bold. See the \"Help\" "
+"page for additional information."
 msgstr ""
 "Określa formatowanie wskazań daty i czasu. Np. ciąg %Y zostanie zastąpiony "
-"przez bieżący rok, %m przez miesiąc a %d przez dzień. Więcej informacji "
-"można znaleźć w dokumentacji programu date."
+"przez bieżący rok, %m przez miesiąc a %d przez dzień. Podobnie znaczniki "
+"<b></b> sprawią, że wyświetlany tekst zostanie wytłuszczony. Więcej "
+"informacji można znaleźć w dokumentacji programu."
+
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:22
+msgid "Time Settings"
+msgstr "Ustawienia czasu"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:20
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:23
+msgid "Time:"
+msgstr "Czas:"
+
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:24
+msgid "Time_zone:"
+msgstr "_Strefa czasowa:"
+
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:25
 msgid "True _binary clock"
 msgstr "Rzeczywiste wskazania _binarne"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:21
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:26
 msgid "_Layout:"
 msgstr "_Układ:"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:22
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:27
+msgid "_Set"
+msgstr "_Ustal"
+
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:28
 msgid "_Tooltip format:"
 msgstr "Format p_odpowiedzi:"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:86
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:88
 msgid "Night"
 msgstr "noc"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:87
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:89
 msgid "Early morning"
 msgstr "wczesny poranek"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:88
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:90
 msgid "Morning"
 msgstr "poranek"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:89
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:91
 msgid "Almost noon"
 msgstr "przed południem"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:90
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:92
 msgid "Noon"
 msgstr "południe"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:91
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:93
 msgid "Afternoon"
 msgstr "popołudnie"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:92
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:94
 msgid "Evening"
 msgstr "wieczór"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:93
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:95
 msgid "Late evening"
 msgstr "Późny wieczór"
 
 #. I18N: %0 will be replaced with the preceding hour, %1 with
 #. * the comming hour
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:100
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:102
 #, no-c-format
 msgid "%0 o'clock"
 msgstr "%0"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:101
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:103
 #, no-c-format
 msgid "five past %0"
 msgstr "pięć minut po %0"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:102
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:104
 #, no-c-format
 msgid "ten past %0"
 msgstr "dziesięć minut po %0"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:103
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:105
 #, no-c-format
 msgid "quarter past %0"
 msgstr "kwadrans po %0"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:104
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:106
 #, no-c-format
 msgid "twenty past %0"
 msgstr "dwadzieścia minut po %0"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:105
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:107
 #, no-c-format
 msgid "twenty five past %0"
 msgstr "dwadzieścia pięć minut po %0"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:106
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:108
 #, no-c-format
 msgid "half past %0"
 msgstr "pół godziny po %0"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:107
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:109
 #, no-c-format
 msgid "twenty five to %1"
 msgstr "za dwadzieścia pięć minut %1"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:108
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:110
 #, no-c-format
 msgid "twenty to %1"
 msgstr "za dwadzieścia minut %1"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:109
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:111
 #, no-c-format
 msgid "quarter to %1"
 msgstr "za kwadrans %1"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:110
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:112
 #, no-c-format
 msgid "ten to %1"
 msgstr "za dziesięć %1"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:111
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:113
 #, no-c-format
 msgid "five to %1"
 msgstr "za pięć minut %1"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:112
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:114
 #, no-c-format
 msgid "%1 o'clock"
 msgstr "%1 "
 
 #. I18N: some languages have a singular form for the first hour,
 #. * other languages should just use the same strings as above
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:119
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:121
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "%0 o'clock"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:120
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:122
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "five past %0"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:121
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:123
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "ten past %0"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:122
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:124
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "quarter past %0"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:123
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:125
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "twenty past %0"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:124
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:126
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "twenty five past %0"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:125
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:127
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "half past %0"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:126
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:128
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "twenty five to %1"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:127
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:129
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "twenty to %1"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:128
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:130
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "quarter to %1"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:129
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:131
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "ten to %1"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:130
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:132
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "five to %1"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:131
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:133
 #, no-c-format
 msgctxt "one"
 msgid "%1 o'clock"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:136
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:138
 msgid "one"
 msgstr "pierwsza"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:137
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:139
 msgid "two"
 msgstr "druga"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:138
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:140
 msgid "three"
 msgstr "trzecia"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:139
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:141
 msgid "four"
 msgstr "czwarta"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:140
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:142
 msgid "five"
 msgstr "piąta"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:141
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:143
 msgid "six"
 msgstr "szósta"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:142
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:144
 msgid "seven"
 msgstr "siódma"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:143
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:145
 msgid "eight"
 msgstr "ósma"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:144
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:146
 msgid "nine"
 msgstr "dziewiąta"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:145
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:147
 msgid "ten"
 msgstr "dziesiąta"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:146
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:148
 msgid "eleven"
 msgstr "jedenasta"
 
-#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:147
+#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:149
 msgid "twelve"
 msgstr "dwunasta"
 
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to