This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository apps/xfce4-terminal.

commit 7088f19703fc42d23c55dc8f8783207a56dbe57d
Author: Anonymous <nore...@xfce.org>
Date:  Sat Apr 14 12:31:24 2018 +0200

  I18n: Update translation pl (100%).
  
  388 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/pl.po | 344 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 178 insertions(+), 166 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 6440f8f..940c0b8 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,10 +6,10 @@
 # Andrzej <ndrwr...@gmail.com>, 2017
 # Grzegorz Gębczyński <grzegorz.gebczyn...@gmail.com>, 2016
 # Kamil "elder" P. <elderl...@riseup.net>, 2016
-# Marcin Mikołajczak <m4s...@vivaldi.net>, 2016-2017
-# Marcin Mikołajczak <m4s...@vivaldi.net>, 2017
-# Marcin Mikołajczak <m4s...@vivaldi.net>, 2016
-# Marcin Mikołajczak <m4s...@vivaldi.net>, 2016
+# Marcin Mikołajczak <m...@m4sk.in>, 2016-2017
+# Marcin Mikołajczak <m...@m4sk.in>, 2017
+# Marcin Mikołajczak <m...@m4sk.in>, 2016
+# Marcin Mikołajczak <m...@m4sk.in>, 2016
 # No Ne, 2017-2018
 # Piotr Sokół <psokol.l...@gmail.com>, 2009,2011-2014
 # Piotr Sokół <psokol.l...@gmail.com>, 2017
@@ -19,8 +19,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-04-01 00:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-04-01 13:10+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-04-14 00:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-04-14 04:55+0000\n"
 "Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -75,13 +75,13 @@ msgstr "Ogólne opcje"
 
 #. parameter of --default-display
 #. parameter of --display
-#: ../terminal/main.c:111 ../terminal/main.c:143
+#: ../terminal/main.c:111 ../terminal/main.c:144
 msgid "display"
 msgstr "EKRAN"
 
 #. parameter of --default-working-directory
 #. parameter of --working-directory
-#: ../terminal/main.c:113 ../terminal/main.c:133
+#: ../terminal/main.c:113 ../terminal/main.c:134
 msgid "directory"
 msgstr "KATALOG"
 
@@ -89,101 +89,101 @@ msgstr "KATALOG"
 msgid "Window or Tab Separators"
 msgstr "Separatory okien lub kart"
 
-#: ../terminal/main.c:123
+#: ../terminal/main.c:124
 msgid "Tab Options"
 msgstr "Opcje kart"
 
 #. parameter of --command
-#: ../terminal/main.c:125
+#: ../terminal/main.c:126
 msgid "command"
 msgstr "POLECENIE"
 
 #. parameter of --title
 #. parameter of --initial-title
-#: ../terminal/main.c:127 ../terminal/main.c:131
+#: ../terminal/main.c:128 ../terminal/main.c:132
 msgid "title"
 msgstr "TYTUŁ"
 
 #. parameter of --dynamic-title-mode
-#: ../terminal/main.c:129
+#: ../terminal/main.c:130
 msgid "mode"
 msgstr "tryb"
 
-#: ../terminal/main.c:141
+#: ../terminal/main.c:142
 msgid "Window Options"
 msgstr "Opcje okien"
 
 #. parameter of --geometry
-#: ../terminal/main.c:145
+#: ../terminal/main.c:146
 msgid "geometry"
 msgstr "GEOMETRIA"
 
 #. parameter of --role
-#: ../terminal/main.c:147
+#: ../terminal/main.c:148
 msgid "role"
 msgstr "ROLA"
 
 #. parameter of --startup-id
-#: ../terminal/main.c:149
+#: ../terminal/main.c:150
 msgid "string"
 msgstr "CIĄG"
 
 #. parameter of --icon
-#: ../terminal/main.c:151
+#: ../terminal/main.c:152
 msgid "icon"
 msgstr "PLIK"
 
 #. parameter of --font
-#: ../terminal/main.c:153
+#: ../terminal/main.c:154
 msgid "font"
 msgstr "czcionka"
 
 #. parameter of --zoom
-#: ../terminal/main.c:155
+#: ../terminal/main.c:156
 msgid "zoom"
 msgstr "powiększenie"
 
-#: ../terminal/main.c:157
+#: ../terminal/main.c:158
 #, c-format
 msgid "See the %s man page for full explanation of the options above."
 msgstr "Dokładny opis opcji programu %s znajduje się w podręczniku 
użytkownika."
 
-#: ../terminal/main.c:190 ../xfce4-terminal.desktop.in.h:1
+#: ../terminal/main.c:191 ../xfce4-terminal.desktop.in.h:1
 msgid "Xfce Terminal"
 msgstr "Terminal Xfce"
 
-#: ../terminal/main.c:206
+#: ../terminal/main.c:207
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Zespół twórców Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone."
 
-#: ../terminal/main.c:207
+#: ../terminal/main.c:208
 msgid "Written by Benedikt Meurer <be...@xfce.org>,"
 msgstr "Autorzy: Benedikt Meurer <be...@xfce.org>"
 
-#: ../terminal/main.c:208
+#: ../terminal/main.c:209
 msgid "Nick Schermer <n...@xfce.org>"
 msgstr ", Nick Schermer <n...@xfce.org>"
 
-#: ../terminal/main.c:209
+#: ../terminal/main.c:210
 msgid "and Igor Zakharov <f2...@yandex.ru>."
 msgstr "i Igor Zakharov <f2...@yandex.ru>."
 
-#: ../terminal/main.c:210
+#: ../terminal/main.c:211
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>."
 
-#: ../terminal/main.c:317
+#: ../terminal/main.c:318
 #, c-format
 msgid "Unable to register terminal service: %s\n"
 msgstr "Nie udało się zarejestrować usługi terminala: %s.\n"
 
-#: ../terminal/terminal-app.c:872
+#: ../terminal/terminal-app.c:883
 #, c-format
 msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
 msgstr "Nieprawidłowa geometria „%s”.\n"
 
-#: ../terminal/terminal-app.c:951
+#: ../terminal/terminal-app.c:962
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to session manager: %s\n"
 msgstr "Nie udało się połączyć z menedżerem sesji: %s\n"
@@ -350,67 +350,67 @@ msgid ""
 "parameter"
 msgstr "Opcja \"--initial-title\" wymaga określenia tytułu początkowego okna 
jako jej parametru."
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:359
+#: ../terminal/terminal-options.c:363
 #, c-format
 msgid "Option \"--display\" requires specifying the X display as its 
parameters"
 msgstr "Opcja „--display” wymaga określenia ekranu X jako jej parametru."
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:374
+#: ../terminal/terminal-options.c:378
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--geometry\" requires specifying the window geometry as its "
 "parameter"
 msgstr "Opcja „--geometry” wymaga określenia geometrii okna jako jej 
parametru."
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:389
+#: ../terminal/terminal-options.c:393
 #, c-format
 msgid "Option \"--role\" requires specifying the window role as its parameter"
 msgstr "Opcja „--role” wymaga określenia roli okna jako jej parametru."
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:404
+#: ../terminal/terminal-options.c:408
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--sm-client-id\" requires specifying the unique session id as its "
 "parameter"
 msgstr "Opcja „--sm-client-id” wymaga wprowadzenia identyfikatora sesji jako 
parametru."
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:419
+#: ../terminal/terminal-options.c:423
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--startup-id\" requires specifying the startup id as its parameter"
 msgstr "Opcja „--startup-id” wymaga określenia identyfikatora uruchamiania 
jako jej parametru."
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:435
+#: ../terminal/terminal-options.c:439
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--icon/-I\" requires specifying an icon name or filename as its "
 "parameter"
 msgstr "Opcja „--icon/-l” wymaga określenia pliku ikony jako jej parametru."
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:506
+#: ../terminal/terminal-options.c:510
 #, c-format
 msgid "Option \"--font\" requires specifying the font name as its parameter"
 msgstr "Opcja \"--font\" wymaga określenia nazwy czcionki jako jej parametr"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:524
+#: ../terminal/terminal-options.c:528
 #, c-format
 msgid "Option \"--zoom\" requires specifying the zoom (%d .. %d) as its 
parameter"
 msgstr "Opcja \"--zoom\" wymaga określenia stopnia powiększenia (%d .. %d) 
jako jej parametru"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:546
+#: ../terminal/terminal-options.c:550
 #, c-format
 msgid "Unknown option \"%s\""
 msgstr "Nieznana opcja „%s”"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:469
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:465
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:475
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:471
 msgid "Image Files"
 msgstr "Pliki obrazów"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:931
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:927
 msgid "Load Presets..."
 msgstr "Wczytaj profil..."
 
@@ -418,52 +418,48 @@ msgstr "Wczytaj profil..."
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:430 ../terminal/terminal-screen.c:804
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2109
+#: ../terminal/terminal-screen.c:434 ../terminal/terminal-screen.c:808
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2128
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez tytułu"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:705
+#: ../terminal/terminal-screen.c:709
 #, c-format
 msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "Nie udało się określić powłoki logowania."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1322
-msgid "Child process exited"
-msgstr "Zakończono proces podrzędny"
-
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1325
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1351
 msgid "_Relaunch"
 msgstr "_Ponowne uruchomienie"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1334
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1357
 #, c-format
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Proces podrzędny zakończono normalnie ze statusem %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1336
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1359
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
 msgstr "Proces podrzędny został przerwany przez sygnał %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1338
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1361
 msgid "The child process was aborted."
 msgstr "Proces podrzędny został przerwany."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1344 ../terminal/terminal-window.c:863
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1367 ../terminal/terminal-window.c:866
 msgid "Do _not ask me again"
 msgstr "_Pomijanie tego pytania w przyszłości"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1706 ../terminal/terminal-screen.c:1776
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1813
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1725 ../terminal/terminal-screen.c:1795
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1832
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "Nie udało się wywołać procesu potomnego."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2447
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2466
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Zamyka kartę"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2500
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2519
 #, c-format
 msgid "Failed to set encoding %s\n"
 msgstr "Nie udało się ustawić kodowania %s\n"
@@ -573,337 +569,353 @@ msgstr "Wysuwany terminal"
 msgid "Toggle Drop-down Terminal"
 msgstr "Przełącza widoczność wysuwanego terminala"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:321
+#: ../terminal/terminal-window.c:323
 msgid "_File"
 msgstr "_Plik"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:322
+#: ../terminal/terminal-window.c:324
 msgid "Open _Tab"
 msgstr "Nowa _karta"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:322
+#: ../terminal/terminal-window.c:324
 msgid "Open a new terminal tab"
 msgstr "Otwiera nową kartę terminala"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:323
+#: ../terminal/terminal-window.c:325
 msgid "Open T_erminal"
 msgstr "_Nowe okno"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:323
+#: ../terminal/terminal-window.c:325
 msgid "Open a new terminal window"
 msgstr "Otwiera nowe okno terminala"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:324
+#: ../terminal/terminal-window.c:326
 msgid "_Undo Close Tab"
 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:325
+#: ../terminal/terminal-window.c:327
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Odłącz kartę"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:326 ../terminal/terminal-window.c:827
+#: ../terminal/terminal-window.c:328 ../terminal/terminal-window.c:830
 msgid "Close T_ab"
 msgstr "Zamknij _kartę"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:327
+#: ../terminal/terminal-window.c:329
 msgid "Close Other Ta_bs"
 msgstr "Zamknij po_zostałe karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:328 ../terminal/terminal-window.c:834
+#: ../terminal/terminal-window.c:330 ../terminal/terminal-window.c:837
 msgid "Close _Window"
 msgstr "Za_mknij okno"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:329
+#: ../terminal/terminal-window.c:331
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:330
+#: ../terminal/terminal-window.c:332
 msgid "_Copy"
 msgstr "S_kopiuj"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:330
+#: ../terminal/terminal-window.c:332
 msgid "Copy to clipboard"
 msgstr "Kopiuje zaznaczony tekst do schowka"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:332
+#: ../terminal/terminal-window.c:334
 msgid "Copy as _HTML"
 msgstr "Skopiuj jako _HTML"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:332
+#: ../terminal/terminal-window.c:334
 msgid "Copy to clipboard as HTML"
 msgstr "Skopiowanie do schowka jako HTML"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:334
+#: ../terminal/terminal-window.c:336
 msgid "_Paste"
 msgstr "Wk_lej"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:334
+#: ../terminal/terminal-window.c:336
 msgid "Paste from clipboard"
 msgstr "Wkleja wcześniej skopiowany tekst ze schowka"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:335
+#: ../terminal/terminal-window.c:337
 msgid "Paste _Selection"
 msgstr "Wklej _zaznaczenie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:336
+#: ../terminal/terminal-window.c:338
 msgid "Select _All"
 msgstr "Zazn_acz wszystko"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:337
+#: ../terminal/terminal-window.c:339
+msgid "Copy _Input To All Tabs..."
+msgstr "Skopiuj _dane wejściowe do wszystkich kart..."
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:340
 msgid "Pr_eferences..."
 msgstr "P_referencje..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:337
+#: ../terminal/terminal-window.c:340
 msgid "Open the preferences dialog"
 msgstr "Otwiera okno preferencji programu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:338
+#: ../terminal/terminal-window.c:341
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:339
+#: ../terminal/terminal-window.c:342
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Po_większ"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:339
+#: ../terminal/terminal-window.c:342
 msgid "Zoom in with larger font"
 msgstr "Powiększ z większą czcionką"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:340
+#: ../terminal/terminal-window.c:343
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Po_mniejsz"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:340
+#: ../terminal/terminal-window.c:343
 msgid "Zoom out with smaller font"
 msgstr "Pomniejsz z mniejszą czcionką"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:341
+#: ../terminal/terminal-window.c:344
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Zwykły rozmiar"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:341
+#: ../terminal/terminal-window.c:344
 msgid "Zoom to default size"
 msgstr "Przywróć domyślny rozmiar"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:342
+#: ../terminal/terminal-window.c:345
 msgid "_Terminal"
 msgstr "_Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:343
+#: ../terminal/terminal-window.c:346
 msgid "_Set Title..."
 msgstr "_Nadaj tytuł..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:344
+#: ../terminal/terminal-window.c:347
 msgid "_Find..."
 msgstr "_Wyszukaj..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:344
+#: ../terminal/terminal-window.c:347
 msgid "Search terminal contents"
 msgstr "Wyszukuje zawartość terminala"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:345
+#: ../terminal/terminal-window.c:348
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Wyszukaj _następny"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:346
+#: ../terminal/terminal-window.c:349
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "Wyszukaj p_oprzedni"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:347
+#: ../terminal/terminal-window.c:350
 msgid "Sa_ve Contents..."
 msgstr "Zapisz za_wartość..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:348
+#: ../terminal/terminal-window.c:351
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Wyzeruj stan"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:349
+#: ../terminal/terminal-window.c:352
 msgid "_Clear Scrollback and Reset"
 msgstr "_Wyczyść bufor przewijania i wyzeruj stan"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:350
+#: ../terminal/terminal-window.c:353
 msgid "T_abs"
 msgstr "_Karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:351
+#: ../terminal/terminal-window.c:354
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Poprzednia"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:351
+#: ../terminal/terminal-window.c:354
 msgid "Switch to previous tab"
 msgstr "Przechodzi do poprzedniej karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:352
+#: ../terminal/terminal-window.c:355
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Następna"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:352
+#: ../terminal/terminal-window.c:355
 msgid "Switch to next tab"
 msgstr "Przechodzi do następnej karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:353
+#: ../terminal/terminal-window.c:356
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Przemieść kartę w _lewo"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:354
+#: ../terminal/terminal-window.c:357
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Przemieść kartę w p_rawo"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:355
+#: ../terminal/terminal-window.c:358
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:356
+#: ../terminal/terminal-window.c:359
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Spis treści"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:356
+#: ../terminal/terminal-window.c:359
 msgid "Display help contents"
 msgstr "Wyświetla zawartość podręcznika użytkownika"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:357
+#: ../terminal/terminal-window.c:360
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:358
+#: ../terminal/terminal-window.c:361
 msgid "_Zoom"
 msgstr "Powięks_z"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:363
+#: ../terminal/terminal-window.c:366
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "Pasek _menu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:363
+#: ../terminal/terminal-window.c:366
 msgid "Show/hide the menubar"
 msgstr "Przełącza wyświetlanie paska menu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:364
+#: ../terminal/terminal-window.c:367
 msgid "Show _Toolbar"
 msgstr "Pasek _narzędziowy"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:364
+#: ../terminal/terminal-window.c:367
 msgid "Show/hide the toolbar"
 msgstr "Przełącza wyświetlanie paska narzędziowego"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:365
+#: ../terminal/terminal-window.c:368
 msgid "Show Window _Borders"
 msgstr "O_bramowanie okna"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:365
+#: ../terminal/terminal-window.c:368
 msgid "Show/hide the window decorations"
 msgstr "Przełącza wyświetlanie obramowania okna"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:366
+#: ../terminal/terminal-window.c:369
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "Pełny _ekran"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:366
+#: ../terminal/terminal-window.c:369
 msgid "Toggle fullscreen mode"
 msgstr "Przełącza wyświetlanie w trybie pełnego ekranu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:367
+#: ../terminal/terminal-window.c:370
 msgid "_Read-Only"
 msgstr "_Tylko do odczytu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:367
+#: ../terminal/terminal-window.c:370
 msgid "Toggle read-only mode"
 msgstr "Przełącza tryb tylko do odczytu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:368
+#: ../terminal/terminal-window.c:371
 msgid "Scroll on _Output"
 msgstr "Przewijanie po w_ypisaniu na wyjście"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:368
+#: ../terminal/terminal-window.c:371
 msgid "Toggle scroll on output"
 msgstr "Przełącz przewijanie po wypisaniu na wyjście"
 
 #. create encoding action
-#: ../terminal/terminal-window.c:539
+#: ../terminal/terminal-window.c:542
 msgid "Set _Encoding"
 msgstr "_Kodowanie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:782
+#: ../terminal/terminal-window.c:785
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:785 ../terminal/terminal-window.c:2274
+#: ../terminal/terminal-window.c:788 ../terminal/terminal-window.c:2349
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
 #. and process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:795
+#: ../terminal/terminal-window.c:798
 msgid ""
 "There are still processes running in some tabs.\n"
 "Closing this window will kill all of them."
 msgstr "Procesy nadal działają w niektórych kartach.\nZamknięcie tego okna 
zabije je wszystkie."
 
 #. and no process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:801
+#: ../terminal/terminal-window.c:804
 #, c-format
 msgid ""
 "This window has %d tabs open. Closing this window\n"
 "will also close all its tabs."
 msgstr "Bieżące okno posiada %d otwartych kart. Zamknięcie\ngo spowoduje 
zamknięcie wszystkich otwartych kart."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:805
+#: ../terminal/terminal-window.c:808
 msgid "Close all tabs?"
 msgstr "Zamknąć wszystkie karty?"
 
 #. closing a tab, and process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:812
+#: ../terminal/terminal-window.c:815
 msgid ""
 "There is still a process running.\n"
 "Closing this tab will kill it."
 msgstr "Proces nadal działa.\nZamknięcie tej karty zabije go."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:814
+#: ../terminal/terminal-window.c:817
 msgid "Close tab?"
 msgstr "Zamknąć kartę?"
 
 #. closing a single tab window, and process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:819
+#: ../terminal/terminal-window.c:822
 msgid ""
 "There is still a process running.\n"
 "Closing this window will kill it."
 msgstr "Proces nadal działa.\nZamknięcie tego okna zabije go."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:821
+#: ../terminal/terminal-window.c:824
 msgid "Close window?"
 msgstr "Zamknąć okno?"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2120
+#: ../terminal/terminal-window.c:1839
+msgid "Copy _Input:"
+msgstr "Skopiuj _dane wejściowe:"
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:1843
+msgid "Enter the text to be copied to all tabs"
+msgstr "Proszę wprowadzić tekst do skopiowania do wszystkich kart"
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:1851
+msgid "Copy input"
+msgstr "Skopiuj dane wejściowe"
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:2195
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Tytuł:"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2124
+#: ../terminal/terminal-window.c:2199
 msgid "Enter the title for the current terminal tab"
 msgstr "Proszę wprowadzić tytuł bieżącej karty terminala."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2129
+#: ../terminal/terminal-window.c:2204
 msgid "Reset"
 msgstr "Resetuj"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2139
+#: ../terminal/terminal-window.c:2214
 msgid "Help"
 msgstr "Pomoc"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2145
+#: ../terminal/terminal-window.c:2220
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2191
+#: ../terminal/terminal-window.c:2266
 msgid "Failed to create the regular expression"
 msgstr "Nie udało się utworzyć wyrażenia regularnego"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2271
+#: ../terminal/terminal-window.c:2346
 msgid "Save contents..."
 msgstr "Zapisz zawartość..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2275
+#: ../terminal/terminal-window.c:2350
 msgid "_Save"
 msgstr "_Zapisz"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2312
+#: ../terminal/terminal-window.c:2387
 msgid "Failed to save terminal contents"
 msgstr "Nie udało się zapisać zawartości terminala"
 
@@ -1245,17 +1257,17 @@ msgid "Drop-do_wn"
 msgstr "_Wysuwanie"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:81
-msgid "Choose Terminal Font"
-msgstr "Wybór czcionki"
-
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:82
 msgid "Use system _font"
 msgstr "Używanie systemowej _czcionki"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:83
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:82
 msgid "Enable this option to use system-wide monospace font."
 msgstr "Używanie systemowej czcionki o stałej szerokości"
 
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:83
+msgid "Choose Terminal Font"
+msgstr "Wybór czcionki"
+
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:84
 msgid "Allow bold te_xt"
 msgstr "Możliwe wypisywanie tekstu p_ogrubioną czcionką"
@@ -1385,50 +1397,50 @@ msgid "_Appearance"
 msgstr "_Wygląd"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:114
-msgid "_Vary the background color for each tab"
-msgstr "_Inny kolor tła każdej karty"
+msgid "_Text color:"
+msgstr "_Tekst:"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:115
-msgid ""
-"The random color is based on the selected background color, keeping the same"
-" brightness. "
-msgstr "Nadaje różne kolory tłom każdej karty na podstawie wybranego koloru, 
zachowując tą samą jasność"
+msgid "Choose text color"
+msgstr "Wybór koloru tekstu"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:116
-msgid "Tab activit_y color:"
-msgstr "_Aktywne karty:"
+msgid "Color Selector"
+msgstr "Wybór kolorów"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:117
-msgid "Choose tab activity color"
-msgstr "Wybór koloru aktywności kart"
+msgid "Open a dialog to specify the color"
+msgstr "Otwórz okno dialogowe, aby wybrać kolor"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:118
-msgid "Color Selector"
-msgstr "Wybór kolorów"
+msgid "_Background color:"
+msgstr "Tł_o:"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:119
-msgid "Open a dialog to specify the color"
-msgstr "Otwórz okno dialogowe, aby wybrać kolor"
+msgid "Choose background color"
+msgstr "Wybór koloru tła"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:120
-msgid "_Text color:"
-msgstr "_Tekst:"
+msgid "Note: Ctrl+click for color editor."
+msgstr "Uwaga: Ctrl + kliknięcie, aby edytować kolor."
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:121
-msgid "Choose text color"
-msgstr "Wybór koloru tekstu"
+msgid "Tab activit_y color:"
+msgstr "_Aktywne karty:"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:122
-msgid "_Background color:"
-msgstr "Tł_o:"
+msgid "Choose tab activity color"
+msgstr "Wybór koloru aktywności kart"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
-msgid "Choose background color"
-msgstr "Wybór koloru tła"
+msgid "_Vary the background color for each tab"
+msgstr "_Inny kolor tła każdej karty"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
-msgid "Note: Ctrl+click for color editor."
-msgstr "Uwaga: Ctrl + kliknięcie, aby edytować kolor."
+msgid ""
+"The random color is based on the selected background color, keeping the same"
+" brightness. "
+msgstr "Nadaje różne kolory tłom każdej karty na podstawie wybranego koloru, 
zachowując tą samą jasność"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
 msgid "General"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to