Ništa bez zakona

U Libanu je muškarcima zakonom dozvoljen seks sa
životinjama, ali samo sa životinjama ženskog pola.
 Odnosi sa životinjom muškog pola kažnjavaju se smræu.


U Bahreinu doktor muškog pola po zakonu može
pregledati ženske genitalije, ali mu je zabranjeno da 
tokom pregleda gleda direktno u njih. Sme samo da
gleda odraz u ogledalu. 

Muslimanima je zabranjeno da gledaju genitalije leša.
To se pravilo odnosi i na pogrebnike. 

U Indoneziji je kazna za masturbaciju - odsecanje
glave. 

U Guamu postoje muškarci èiji je posao da putuju
unaokolo i vrše defloraciju devica. Za to
naplaæuju honorar. Razlog: Po zakonima Guama, devicama
je striktno zabranjeno da se udaju. 

U Hong Kongu prevarena žena po zakonu može da ubije
nevernog muža, ali samo ukoliko to uèini
 golim rukama. S druge strane, muževljeva ljubavnica
može biti ubijena na bilo koji pogodan naèin. 

U Liverpulu zakon dozvoljava prodavaèicama da budu u
toplesu, ali samo u prodavnicama tropskih ribica. 

U Kaliju, Kolumbija, žena može da se bavi seksom
iskljuèivo sa svojim mužem, pri èemu tokom 
prvog odnosa njena majka mora biti prisutna u istoj
sobi. 

U Santa Kruzu, Bolivija, muškarcima je zakonom
zabranjeno da u isto vreme vode ljubav sa suprugom 
i njenom æerkom. 

U Merilendu je zakonom zabranjena prodaja kondoma iz
automata, uz jedan izuzetak: Prezervativi
 se mogu prodavati na mestima gde se prodaju alkoholna
piæa. 
 
Jazzy;-)

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


Stay Metal,
YU Metal. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/YUmetal/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Одговори путем е-поште