M :
kenapa yang disebut kemenangan selalu diliat dari hal lahiriah aja?
hal yang dianggap kemenangan selalu berhubungan dengan perang dan ekspansi.
apa bedanya dengan misalnya suku mongol yang kekuasaannya terbentang
sangat luas? sampai ke rusia?
tidak adakah kemenangan yang berhubungan dengan hati manusia?

sangat jauh berbeda dengan misalnya perjuangan gandhi, yang berjuang
tanpa melakukan kekerasan.
buat gue, itulah yang bisa disebut dengan kemenangan.


2008/9/21 tawangalun <[EMAIL PROTECTED]>:
> Bulan Ramadhan, Bulan Jihad, Bulan Kemenangan Kaum Muslim
>
> Selain turunnya wahyu Allah yang pertama di bulan Ramadhan, terdapat
> beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan yang penuh dengan
> barakah ini. Ketika dahulu, umat Islam yang merupakan umat yang
> terbaik , disanjung tinggi dari timur ke barat, disebabkan
> terlimpahnya rahmat Allah akibat penerapan Islam dalam kehidupan
> mereka. Namun begitu, pada masa sekarang, setelah runtuhnya institusi
> pemersatu umat Islam, yaitu Khilafah pada 27 Rajab 1342H (3 Maret
> 1924). Umat Islam saat ini dirundung penyakit yang semakin parah.
> Semoga Ramadhan kali ini merupakan Ramadhan terakhir bagi umat Islam
> berpuasa tanpa Khilafah.
>
> Berikut merupakan peristiwa-peristiwa pernah terjadi pada bulan Ramadhan:
>
> 17 Ramadhan 2H
>
> Perang Badar Al-Kubra
>
> Rasulullah SAW berangkat dari Madinah pada 8 Ramadhan. Ibnu Hisyam
> menyatakan perang ini merupakan kemenangan pertama yang menentukan
> kedudukan umat Islam dalam menghadapi kekuatan kemusyrikan dan
> kebatilan. Allah SWT telah mengutuskan rombongan malaikat untuk
> membantu pasukan muslimin menghancurkan pasukan musyrik. Perang ini
> terjadi pada pagi Jumat, 17 Ramadhan 2H di Badar. Kemenangan lebih
> kurang 300 orang tentera Islam di bawah pimpinan Rasulullah ini telah
> mengalahkan lebih kurang 1000 orang tentera musyrikin Mekah.
>
> Ramadhan 5H
>
> Persiapan Perang Khandaq
>
> Persiapan dilakukan dengan mengali parit (khandaq) sekeliling kota
> Madinah. Strategi ini ini tidak pernah digunakan oleh bangsa Arab. Hal
> ini diusulkan Salman Al-Farisy. Peperangan ini terjadi pada bulan
> Syawal dan berakhir pada bulan Dzulkaidah setelah pasukan muslimin
> berjaya memecahbelah pasukan musuh.
>
> 20 Ramadhan 8H
>
> Fath al Makkah (Pembukaan Kota Mekah) dan Penghancuran Berhala
>
> Rasulullah SAW keluar dari Madinah pada 10 Ramadhan dan berpuasa, lalu
> diikuti para sahabat. Baginda berbuka di suatu tempat yang dipanggil
> Mukadid (antara Asfan dengan Amjad). Mekah jatuh ke tangan kaum
> muslimin tanpa pertumpahan darah. Setelah penaklukan Mekah, Rasulullah
> tinggal di kota itu selama 15 malam dengan melakukan sembahyang qasar.
> Menurut Ibnu Ishaq, penaklukan itu terjadi pada 10 malam terakhir
> bulan Ramadhan. Rasulullah mengutuskan Khalid al-Walid untuk
> menghancurkan berhala Uzza, Amr bin Ash merobohkan Suwa', dan Saad bin
> Zaid Al-Asyhaly menumbangkan Manat.
>
> Ramadhan 9H
>
> Perang Tabuk
>
> Rasulullah SAW tidak menjumpai tentera Rum lalu kembali ke Madinah.
>
> Utusan Thaif
>
> Utusan Thaif datang ke Madinah untuk masuk Islam dan pada saati itu
> juga mereka langsung melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan
> puasa disana.
>
> Utusan Raja Himyar
>
> Utusan Raja Himyar datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam.
> Rombongan tersebut diterima dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Beliau
> kemudian menulis batas-batas hak dan kewajiban mereka dalam bentuk
> dokumen bertulis.
>
> Ramadhan 10H
>
> Rasulullah SAW mengutus pasukan tentera dibawah pimpinan Saidina Ali
> Karamallahu wajhah ke Yaman dengan membawa surat Nabi. Satu suku yang
> berpengaruh di Yaman langsung menerima Islam dan masuk Islam pada hari
> itu juga. Mereka sholat berjamaah bersama Imam Ali ra. pada hari itu.
>
> Ramadhan 53H
>
> Kemenangan tentera Islam di pulau Rhodes.
>
> Ramadhan 92H
>
> Islam telah tersebar dan membuka kawasan- kawasan baru sehingga ke
> Afrika Utara, Iran, Afghanistan, Yemen dan Syria. Spanyol di bawah
> kekuasaan Raja Frederic of the Visigoths. Musa ibn Husair, Wali
> Khilafah Ummayyah di Utara Afrika, bersama-sama dengan Paglima tentera
> Islam, Tariq Ziyad yang memimpin 12 ribu tentera Islam berhadapan
> dengan tentera kuffar berjumlah 90 000 yang diketuai sendiri oleh Raja
> Frederick. Salah satu peristiwa yang memotivasikan tentera- tentera
> Allah ini semasa perang ini ialah, saat Tariq bin Ziyad mengarahkan
> tenteranya membakarkan kapal- kapal perang mereka sebelum bertempur
> dengan tentera Raja Frederick. Beliau berkata, "Sesungguhnya, syurga
> Allah terbentang luas di hadapan kita, dan dibelakang kita
> terbentangnya laut. Kamu semua hanya ada dua pilihan, apakah mati
> tenggelam , atau mati syahid". Pasukan tentera ini bukan saja telah
> mengalahkan tentera-tentera kuffar pimpinan Raja Frederick, malah
> mampu membebaskan seluruh Spanyol, Sicily dan sebahagian Perancis. Di
> sini awalnya zaman keemasan Islam di Andalusia, dengan Islam
> menguasainya selama 700 tahun.
>
> Ramadhan 129H
>
> Kemenangan dakwah Bani Abbas di Khurasan dibawah pimpinan Abu Muslim
> Al-Khurasany.
>
> Ramadhan 584H
>
> Panglima tentera Islam, Salahuddin Al-Ayyubi mendapat kemenangan besar
> atas tentera Salib. Tentera Islam menguasai daerah-daerah yang
> sebelumnya dikuasai oleh tentera Salib. Ketika bulan Ramadhan,
> penasihat-penasihat Salahuddin menyarankan agar dia istirahat kerana
> risau ajalnya tiba. Tetapi Salahuddin menjawab "Umur itu pendek dan
> ajal itu sentiasa mengancam". Kemudian tentera Islam yang dipimpinnya
> terus berperang dan berjaya merampas Benteng Shafad yang kuat.
> Peristiwa ini terjadi pada pertengahan bulan Ramadhan.
> Ramadhan 658H
>
> Saat tentera tartar memasuki Baghdad, yang merupakan pusat
> pemerintahan Islam pada masa tersebut. Tentera Tartar telah membunuh
> 1.8 juta kaum Muslimin. Selain itu, mereka mengarahkan penduduk
> Kristen supaya makan babi dan meminum arak secara terbuka di jalanan
> dan memaksa kaum muslimin turut serta. Azan turut dilarang
> dikumandangkan dan masjid- masjid disirami dengan arak oleh tentera-
> tentera Tartar yang biadap ini. Musibah ini disambut oleh Saifudin
> Qutuz, pemerintah Mesir ketika itu dengan mengumpulkan semua kekuatan
> kaum muslimin untuk meghancurkan tentera Tartar dan bertemu dengan
> mereka pada Jumat, 25 Ramadhan 658H (6 September 1260M) di Ain Jalut.
> Peperangan ini turut disertai oleh isteri Sultan Saifudin Qutuz,
> Jullanar yang akhirnya syahid di medan pertempuran. Semasa beliau
> menjelang ajal , Saifudin Qutuz memapahnya dan berkata "Wahai
> Kekasihku". Hal ini dibalas oleh Jullanah dengan mengatakan,
> "Janganlah kamu berkata demikian. Lebih kasih lagilah terhadap Islam".
> Setelah itu, tentera- tentera ini terus berjihad, dan kemenangan di
> raih oleh Islam di depan pintu gerbang Mesir di Kota Ain Jalut
>
> Shalom,
> Tawangalun.

Kirim email ke