> "tawangalun" <tawanga...@...> wrote:
> Sebab Cina tadi tidak memakai merk Islam,
> so do Hindhu atau yang lain.
> Sedangkan Ahmadiah itu pakai merk Islam,
> so do Lia.Semua pemalsuan merk harus
> diberantas.

Lhooo.... jadi siapa yang punya otoritas copyright merek dagang "Islam" ini ??? 
 Jadi Amrozy, Osama bin Laden yang juga memakai merek dagang "Islam" ini 
dianggap syah mewakili Islam ???

Islam Sunni membomb mesjid2 Islam Syiah, dan Islam Syiah juga membomb mesjid2 
Islam Sunni, dan keduanya juga membomb mesjid2 dari Islam lain termasuk Islam 
Ahmadiah, Islam Kurdi dan semua Islam2 lainnya yang juga pemegang copyright 
"Islam" aliran lain2.

Begitulah, jadi "Islam" disebut agama terrorist juga Syah jadinya karena mereka 
memang pemegang copyright "Islam" itu sendiri.  Semua Islam meskipun ber-beda2 
semuanya mengaku yang aseli pemegang copyright nama "Islam", padahal tidak ada 
satupun yang memiliki bukti2 dan saksi2 selain sama2 saling men-"terror" 
sebagai bukti Islam yang aseli itu adalah "Terror".

Tapi jangan pusing, siapapun yang menjadi pemegang copyright ini sekarang lagi 
di-kejar2 diseluruh dunia dalam Operasi yang dilakukan oleh kubu "War on 
Terror" yang mengejar, memerangi, dan menumpas terrorist jihad Islam diseluruh 
dunia.

Ny. Muslim binti Muskitawati.
Kirim email ke