Mengenal Asal Usul Nama Ny. Muslim binti Muskitawati !!!
                         
muskitawati <muskitaw...@...> wrote:
A-ssalamu 'alaikum wa rahmatu-lLahi wa barakatuh,

Saya Ny. Muslim binti Muskitawati adalah muslim sejati penganut ajaran
Nabi Muhammad yang sejati !!!!!

Muhammad adalah orang Arab miskin yang dilamar oleh Siti Khadijah yang
keturunan Yahudi. Cara2 Siti Khadijah melamar Muhammad yang disertai
pemberian mahar kepada Muhammad yang secara ilmiah disebut "system
matriachart"

System Matriachart adalah system kekeluargaan dimana kepala keluarga
adalah isteri, ibu, atau semua yang didominasi oleh garis keturunan
wanitanya.

Demikianlah, saya penganut system kekeluargaan yang berorientasi
kepada ajaran2 Muhammad yang sejati dimana nama "Muslim" adalah
berasal dari nama bekas almarhum suami saya yang juga Islam sejati,
sedangkan "binti Muskitawati" adalah garis keturunan ibu saya yang
saya jadikan ciri "matriachart" yang dianut oleh keluarga Muhammad
yang dijadikan nabi oleh Rabbi Yahudi yang bernama "Waraqah" yang juga
adalah paman langsung dari Siti Khadijah !!!!

Semoga semua keterangan saya diatas bisa dijadikan pembanding
kepercayaan Islam anda masing2 yang disesatkan oleh AlQuran hasil
rekayasa setan2 di Arab dulu kala.

DEMIKIANLAH, KEBENARAN DITEGAKKAN DENGAN CIRI DAN TANDA2, SEDANGKAN
KEBOHONGAN DAN FITNAH DISEBARKAN MELALUI KATA2 DAN KITAB2 YANG
DISUCIKAN !!!!

Ajaran yang benar tidak pernah berisi ancaman, sebaliknya ajaran sesat penuh 
ancaman rajam, potong tangan, potong kepala, neraka, dan segala macam kutukan 
yang berakibat mengerikan seperti murtad, kafir, berhala, yahudi, dsb, dsb, 
dsb.....!

Kita beragama bukanlah untuk menghukum atau mengadili mereka yang
menyembah berhala, melainkan justru melindungi penyembah berhala dan
patung2nya dari penghancuran2 seperti yang dilakukan Taliban yang
dibanggakan semua umat Islam pada umumnya !!!

wass,

Kirim email ke