Branch: refs/heads/ZNTA-2313
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: 3798f5ca0d2de6d9053b8b9edc6a4b1d9c36f407
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/3798f5ca0d2de6d9053b8b9edc6a4b1d9c36f407
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2018-02-20 (Tue, 20 Feb 2018)

 Changed paths:
  M server/pom.xml

 Log Message:
 -----------
 Revert "Update Kotlin to 1.2.21 (#726)"

This reverts commit f8ef325c83855e569ff3bea1954e976e2d6958e1.


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to