Branch: refs/heads/ZNTA-2391
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: 23e1b800b4dc821e9b90d289dd5fde0a744d91ae
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/23e1b800b4dc821e9b90d289dd5fde0a744d91ae
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2018-02-20 (Tue, 20 Feb 2018)

 Log Message:
 -----------
 Revert "Update Kotlin to 1.2.21 (#726)"

This reverts commit f8ef325c83855e569ff3bea1954e976e2d6958e1.


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to