My update an existing Polish translation file pl.po zathura .
# zathura - language file (Polish)
# See LICENSE file for license and copyright information
#
# Translators:
# p  <poczciw...@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-24 18:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-03 16:07+0000\n"
"Last-Translator: p <poczciw...@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/zathura/language/";
"pl/)\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"

#: ../callbacks.c:176
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Nieprawidłowy argument: %s"

#: ../callbacks.c:204
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Nieprawidłowy indeks: %s"

#: ../commands.c:34 ../commands.c:69 ../commands.c:96 ../commands.c:138
#: ../commands.c:252 ../commands.c:282 ../commands.c:308 ../commands.c:397
#: ../commands.c:497 ../shortcuts.c:446 ../shortcuts.c:897
msgid "No document opened."
msgstr "Nie otwarto żadnego pliku"

#: ../commands.c:40 ../commands.c:75 ../commands.c:102 ../commands.c:402
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Nieprawidłowa liczba parametrów polecenia"

#: ../commands.c:48
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly updated: %s"
msgstr "Zaktualizowano zakładkę: %s"

#: ../commands.c:54
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "Nie można stworzyć zakładki: %s"

#: ../commands.c:58
#, c-format
msgid "Bookmark successfuly created: %s"
msgstr "Utworzono zakładkę: %s"

#: ../commands.c:81
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Usunięto zakładkę: %s"

#: ../commands.c:83
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "Nie można usunąć zakładki: %s"

#: ../commands.c:109
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Nie znaleziono zakładki: %s"

#: ../commands.c:160 ../commands.c:182
msgid "No information available."
msgstr "Brak informacji o pliku"

#: ../commands.c:220
msgid "Too many arguments."
msgstr "Za dużo parametrów polecenia"

#: ../commands.c:229
msgid "No arguments given."
msgstr "Nie podano parametrów polecenia"

#: ../commands.c:288 ../commands.c:314
msgid "Document saved."
msgstr "Zapisano dokument"

#: ../commands.c:290 ../commands.c:316
msgid "Failed to save document."
msgstr "Błąd zapisu"

#: ../commands.c:293 ../commands.c:319
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Niewłaściwa liczba parametrów polecenia"

#: ../commands.c:421
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Nie można dodać załącznika %s do pliku %s"

#: ../commands.c:423
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "Zapisano załącznik %s do pliku %s"

#: ../commands.c:467
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "Zapisano obrazek %s do pliku %s"

#: ../commands.c:469
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "Nie można dodać obrazka %s do pliku %s"

#: ../commands.c:476
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Nieznany obrazek '%s'."

#: ../commands.c:480
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Nieznany załącznik lub obrazek '%'."

#: ../commands.c:510
msgid "Argument must be a number."
msgstr "Parametr polecenia musi być liczbą"

#: ../links.c:162 ../links.c:219
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "Wystąpił problem z uruchomieniem xdg-open"

#: ../shortcuts.c:803
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Dokument nie zawiera indeksu"

#: ../zathura.c:73
msgid "Reparents to window specified by xid"
msgstr "Przypisz proces do rodzica o danym xid"

#: ../zathura.c:74
msgid "Path to the config directory"
msgstr "Ścieżka do katalogu konfiguracyjnego"

#: ../zathura.c:75
msgid "Path to the data directory"
msgstr "Ścieżka do katalogu danych"

#: ../zathura.c:76
msgid "Path to the directories containing plugins"
msgstr "Ścieżka do katalogu wtyczek"

#: ../zathura.c:77
msgid "Fork into the background"
msgstr "Forkuj w tle"

#: ../zathura.c:78
msgid "Document password"
msgstr "Hasło dokumentu"

#: ../zathura.c:79
msgid "Log level (debug, info, warning, error)"
msgstr "Szczegółowość komunikatów (debug, info, warning, error)"

#: ../zathura.c:251 ../zathura.c:799
msgid "[No name]"
msgstr "[bez nazwy]"

#: ../page-widget.c:455
msgid "Loading..."
msgstr "Wczytywanie pliku..."

#: ../page-widget.c:631
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Zaznaczony tekst skopiowano do schowka: %s"

#: ../page-widget.c:728
msgid "Copy image"
msgstr "Skopiuj obrazek"

#: ../page-widget.c:729
msgid "Save image as"
msgstr "Zapisz obrazek jako"

#. zathura settings
#: ../config.c:100
msgid "Database backend"
msgstr "Baza danych"

#: ../config.c:102
msgid "Zoom step"
msgstr "Skok powiększenia"

#: ../config.c:104
msgid "Padding between pages"
msgstr "Odstęp pomiędzy stronami"

#: ../config.c:106
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Liczba stron w wierszu"

#: ../config.c:108
msgid "Scroll step"
msgstr "Skok przewijania"

#: ../config.c:110
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Minimalne powiększenie"

#: ../config.c:112
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Maksymalne powiększenie"

#: ../config.c:114
msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
msgstr "Czas życia niewidocznej strony (w sekundach)"

#: ../config.c:115
msgid "Amount of seconds between each cache purge"
msgstr "Okres sprawdzania widoczności stron (w sekundach)"

#: ../config.c:117
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Ciemny kolor negatywu"

#: ../config.c:119
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Jasny kolor negatywu"

#: ../config.c:121
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Kolor wyróżnienia"

#: ../config.c:123
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Kolor wyróżnienia bieżącego elementu"

#: ../config.c:127
msgid "Recolor pages"
msgstr "Negatyw"

#: ../config.c:129
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Zawijanie dokumentu"

#: ../config.c:131
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr "Liczba stron w wierszu"

#: ../config.c:133
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Przezroczystość wyróżnienia"

#: ../config.c:135
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Wyświetlaj: „Wczytywanie pliku...”"

#: ../config.c:136
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Dopasowanie widoku pliku"

#: ../config.c:138
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Wyświetl ukryte pliki i katalogi"

#: ../config.c:140
msgid "Show directories"
msgstr "Wyświetl katalogi"

#: ../config.c:142
msgid "Always open on first page"
msgstr "Zawsze otwieraj na pierwszej stronie"

#: ../config.c:144
msgid "Highlight search results"
msgstr "Podświetl wyniki wyszukiwania"

#: ../config.c:146
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Wyczyść wyniki wyszukiwania po przerwaniu"

#. define default inputbar commands
#: ../config.c:268
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Dodaj zakładkę"

#: ../config.c:269
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Usuń zakładkę"

#: ../config.c:270
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Wyświetl zakładki"

#: ../config.c:271
msgid "Close current file"
msgstr "Zamknij plik"

#: ../config.c:272
msgid "Show file information"
msgstr "Wyświetl informacje o pliku"

#: ../config.c:273
msgid "Show help"
msgstr "Wyświetl pomoc"

#: ../config.c:274
msgid "Open document"
msgstr "Otwórz plik"

#: ../config.c:275
msgid "Close zathura"
msgstr "Zakończ"

#: ../config.c:276
msgid "Print document"
msgstr "Wydrukuj"

#: ../config.c:277
msgid "Save document"
msgstr "Zapisz"

#: ../config.c:278
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Zapisz (nadpisując istniejący plik)"

#: ../config.c:279
msgid "Save attachments"
msgstr "Zapisz załączniki"

#: ../config.c:280
msgid "Set page offset"
msgstr "Ustaw przesunięcie numerów stron"

#: ../config.c:281
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Zaznacz aktualną pozycję w dokumencie"

#: ../config.c:282
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Skasuj określone zakładki"

#: ../config.c:283
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nie podświetlaj aktualnych wyników wyszukiwania "

#: ../config.c:284
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Podświetl aktualne wyniki wyszukiwania"

#: ../config.c:285
msgid "Show version information"
msgstr "Wyświetl informacje o wersji"

#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strona %d"

#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Zapisz załączniki"

#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Obrazki"
_______________________________________________
zathura mailing list
zathura@lists.pwmt.org
http://lists.pwmt.org/mailman/listinfo/zathura

Reply via email to