ROTFLMAO :-)

On Wed, 2001-12-12 at 22:44, Lennart Regebro wrote:
> From: "Can Canbilek" <[EMAIL PROTECTED]>
> > Öncelikle rahatsız ediyorsak özür dileriz ama bu maili okursanız sanırım
> > bize teşekkür edeceksiniz. Sizlere, hiçbir masraf yapmadan yalnızca
> > internete girerek para kazanacağınızı iddia ediyoruz.
> 
> Oh, yeah? Well you aint that pretty yourself!
> 
> > Hiçbir yalan dolan, hile olmadan....
> 
> Keep my mother out of this!!
> 
> :-)_______________________________________________
Zope-Dev maillist  -  [EMAIL PROTECTED]
http://lists.zope.org/mailman/listinfo/zope-dev
**  No cross posts or HTML encoding!  **
(Related lists -
 http://lists.zope.org/mailman/listinfo/zope-announce
 http://lists.zope.org/mailman/listinfo/zope )

Reply via email to