Pol Maresma - Marolijo wrote:
Suposant que fós real aquesta xifra (tots imaginem que no ho és)...

Quin cost, innecessari, tindrà per a la societat el traspàs a Vista, i quins
beneficis en rebrà? aquests suposats nous llocs de treball? Compensa? Crec q
és clar que no...
Tambe hi ha llocs on es defensa que la guerra crea llocs de treball, en fi...

--------------------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
--------------------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a