El dia 5 d’abril de 2018 a les 9:26, Hèctor Alòs i Font <
hectora...@gmail.com> ha escrit:

> El dia 5 d’abril de 2018 a les 10:07, Jaume Ortolà i Font <
> jaumeort...@gmail.com> ha escrit:
>
>>
>> Per a acabar de completar el raonament, la regla seria exactament:
>>
>> Si darrere de preposició (o preposició + article) hi ha un verb conjugat
>> (p1, p2, p3) que al mateix temps és una altra cosa que no és p1, p2, p3 (un
>> nom, adjectiu, participi, infinitiu, etc.), llavors cal eliminar (REMOVE)
>> el verb conjugat.
>>
>
> He afegit aquesta regla, que el que fa és eliminar les formes personals
> del verb rere una preposició:
>
> REMOVE:prep_VbN2 Verb + Pers IF (0 Verb + Pers) (-1C/* Prep);
>
>

Això és. He fet el mateix per a l'altre cas (amb preposició i article), i
he llevat les regles amb SELECT.


>
>> No veig clar l'ús del OR (encara que siga amb el "només a o només b"). La
>> lògica és de AND (una cosa *i *l'altra), i simplement té la funció de no
>> deixar sense cap etiqueta una paraula, cosa que pot passar quan hi ha un
>> error (prep + verb: "a cantaba").
>>
>
> Jo tampoc sóc un expert en CG, però trobo que sovint calen les dues coses:
> per una banda, cal que sigui AND (nom i verb), però per altra, si fas un
> select, el problema és que has d'estar segur que sigui només una cosa i
> l'altra. Altrament passa el que ha passat amb "Granada", que triant entre
> nom comú i verb, s'ha esborrat l'opció de nom propi.
>
> Per això és sempre més segur fer REMOVE en comptes de SELECT: en el
> context definit, saben que X no pot ser, però què és... no n'estem del tot
> segurs.
>

Sí, jo ja pensava en el cas del REMOVE.  De totes maneres, veig que la
precaució de veure si hi ha "una altra cosa" no cal perquè en CG no es
deixa mai una paraula sense etiquetes, i per tant en el cas de "a cantaba"
no s'aplicarà el REMOVE perquè "cantaba" només pot ser un verb conjugat.

Jaume
------------------------------------------------------------------------------
Check out the vibrant tech community on one of the world's most
engaging tech sites, Slashdot.org! http://sdm.link/slashdot
_______________________________________________
Apertium-catala mailing list
Apertium-catala@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/apertium-catala

Reply via email to