Trước hết là cám ơn. Sau nữa là phân trần: không phải mình làm biếng, mà vì
chưa hề biết chuyển khoản là cái chi, cách tiêu tiền duy nhất biết làm là
móc bóp trả tiền cafe :)

2015-12-15 16:32 GMT+07:00 Doan Luong Van <doanl...@gmail.com>:

> Dear,
>
> @bác maikhai Dạ bác đã có ông Kỳ Anh lo
>
> Bổ sung thêm.
> Thông tin chuyển khoản mọi người vui lòng theo mẫu này cho tiện: <tên
> (nickname)> <số điện thoại>
>
> Thân.
>
> On Sun, Dec 13, 2015 at 10:58 AM maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:
>
>> Vào 22:13:17 UTC+7 Thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2015, redlotus đã viết:
>> > Dear,
>> >
>> > Mình thông báo thông tin đặt áo.
>> >
>> > Giá áo: 185k (với khoảng 40 áo, vì không biết số lượng đăng ký chính
>> thức nên nêu ít hơn thì mình xin phép các bạn bổ sung, còn nhiều hơn thì
>> lấy tiền dư offline một bữa)
>> >
>> > Mô tả: Áo thun có cổ 4D. Logo THÊU (mình chọn thêu cho bền, chỉ nhỉnh
>> hơn áo in 15k). Logo như hình.
>> > =====
>> > Các bạn nào muốn đặt áo vui lòng điền thông tin vào form theo đường dẫn
>> [1], sau đó các bạn vui lòng chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp (chắc
>> hôm nào tổ chức offline cho tiện các ban):
>> >
>> > [1] http://goo.gl/forms/Odq4iZ6t3e
>> > =====
>> > Thông tin chuyển khoản:
>> > CTK: Lương Văn Doan
>> > STK: 0441000671793
>> > Chi nhánh: Vietcombank TP HCM
>> > =====
>> > Hạn chót đăng ký: 23/12
>> >
>> > Chú ý: Với các bạn ở xa, các bạn vui lòng chịu tiền vận chuyển, lần
>> trước chúng ta có nhà tài trợ, nay nhà tài trợ chạy rồi ha ha.
>> >
>> > Thân.
>> > --
>> >
>> >
>> >
>> > My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd
>> (technical things, diy stuffs, drone, etc).
>> > Page: https://redlotus.github.io
>> > Mobile: 0972097776
>> > Tan Binh Dist, HCMC
>> > -------
>> > "Keep it simple, stupid."
>>
>> Làm ơn cho thiếu nợ hôm nào offline trả lại được không? Chuyển khoản mệt
>> quá :)
>>
>> --
>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux Việt Nam" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/2edea604-44b2-435c-8222-30a6fba2e02e%40googlegroups.com
>> .
>>
> --
> My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd
> (technical things, diy stuffs, drone, etc).
> Page: https://redlotus.github.io <https://redlotus.github.io/nerd>
> Mobile: 0972097776
> Tan Binh Dist, HCMC
> -------
> "Keep it simple, stupid."
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/fjcIxrwl7Ng/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAPoC%2BSWm9XHbCfC6wFVcpMy0yHZnBotAPYuJs_MTA84s949e-w%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAPoC%2BSWm9XHbCfC6wFVcpMy0yHZnBotAPYuJs_MTA84s949e-w%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdMwQhTE6-pr4nKh9Z7PmRAp0M1V-cKm00W7%2BihujDk2Aw%40mail.gmail.com.

Trả lời cho