Gửi bác Hải,

Cái command "*grub-install --recheck --target=i386-pc /dev/sda*" là để dùng
install trên system sử dụng *BIOS boot*. Còn cái guide hướng dẫn đó sử dụng
"*bootctl install*" là để install trên hệ thống *EFI*, sử dụng systemd boot
load file EFI (bác có thể coi hướng dẫn tại đây
https://wiki.archlinux.org/index.php/systemd-boot ). Cái guide trên Youtube
đó có thể là đúng rồi đó bác (có thể vì cháu chưa dùng systemd boot bao
giờ, cháu chỉ xài cái grub EFI boot mode).

Về vụ offline, dạo này cháu lu xu bu quá nên chưa set up hẹn bác được. Cái
này chắc để cháu xem dự báo thời tiết kiếm bữa nào đẹp trời mát mẻ rồi set
up.

Chúc bác khoẻ mạnh,

Duc Tran

2017-08-07 17:02 GMT+07:00 Quang Nguyen <xquang.f...@gmail.com>:

> FYI
> ---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
> Từ: mai khai <mkh...@gmail.com>
> Ngày: 16:56 7 tháng 8, 2017
> Chủ đề: Hỏi về cài Boot Arch
> Đến: NguyenQuang <xquang.f...@gmail.com>
>
>
> Hi Quang!
>
> Trong bài này
> https://www.youtube.com/watch?v=DfC5hgdtbWY
>
> mà bác copy lại toàn bộ dòng lệnh cài Arch trong 10 phút (Archlinux
> install in less than 10 minutes on a UEFI system), thì được một bài như sau
> (có vài dòng đánh dấu hoa thị là do bác tự thêm vào cho khỏi quên):
> Trích:
>
> # arch-chroot /mnt
> # bootctl install
> # cd /boot
> # ls -l
> # cd /loader
> # ls
> # pacman -S vim *** or nano
> # vim loader.conf *** or nano loader.conf
> *** default arch
>     timeout 4
>
> # cd entries/
> # vim arch.conf
> *** title Archlinux
>     linux /vmlinuz-linux
>     initrd /initramfs-linux.img
>     option root=PARTUUID(cua sda2) rw
>
>
> ​Bác có chỗ không hiểu là:
> Trong Guide của Arch wiki thì nói phải chạy "# grub-install --recheck
> --target=i386-pc /dev/sda" -- mà bác cũng làm theo hoài mỗi lần cài Arch
> --, nhưng trong bài đây thì họ chỉ nói chạy "bootctl install" rồi edit 2
> file loader.conf và arch.conf là boot được ngon lành. Vậy cái nào hay hơn?
>
> Ngoài ra, bài hướng dẫn này coi trên Youtube thì đúng là cài lẹ qúa, 10
> phút là xong xuôi. Tất nhiên chỉ là phần Arch core mà thôi nhưng so với
> hướng dẫn trong wiki Arch thì gọn hơn nhiều. Có đúng anh này là guru không
> vậy?
>
> Rảnh thì vào xem rồi cho bác ý kiến nhé. Bác đang tính xoá bản đang chạy
> để làm theo coi thử, mà cũng vì cái Arch bác đang chạy đây là bác cài Bios,
> disable UEFI, nên giờ muốn set lại bios thành UEFI coi sao.
>
> Cám ơn cháu. Hồi này sao không nghe ai nói offline nhỉ? Bữa nào phải gặp
> nhau ở Miếu Nổi chứ nhỉ. Hôm qua chủ nhật bác có gặp Kỳ Anh ở Du Miên, vì
> Trần Thành Long rủ tới nhân dịp Nguyễn Duy Thọ về từ Canada.
> ​
>
> --
> m k h _ s g n
>
>
>
> --
> Q
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
> msgid/archlinuxvn/CABHYbnPLv-Th3U_gX%3DKxSB81NvEAJ-
> yQcGzXdKP%3De9W%3D-CKRyA%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnPLv-Th3U_gX%3DKxSB81NvEAJ-yQcGzXdKP%3De9W%3D-CKRyA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAOQTeiJExOSUD3zGp4Ey1S0vZSj-J2a63G9SBRRtTAT9iF%2BsFw%40mail.gmail.com.

Trả lời cho