+ Ernest Adrogué <nfdi...@gmail.com>:

> Els de Creative Commons recomanen no utilitzar les seves llicències en
> el cas de programes informàtics [1].
> ...
> [1] 
> http://wiki.creativecommons.org/FAQ#Can_I_use_a_Creative_Commons_license_for_software.3F

Ups, perdoneu la patinada... això em passa per respondre sense
comprovar el que dic :(

Salut i gràcies!

-- 
Alex Muntada <al...@alexm.org>
http://alexm.org/


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: 
http://lists.debian.org/cahx6jzgr0zbepxr-yehwtm7eks_-vf+owr_k1j19hdktjqp...@mail.gmail.com

Respondre per correu electrònic a