Àlex:

> Caliu munta activitats dissabte, però el seu servidor ara
> mateix està caigut.
> 
>     http://caliu.cat

Tenim el servidor al Campus Nord de la UPC i degut als serveis
mínims del mes d'agost encara no s'ha pogut posar en marxa.

Salut i dispenseu les molèsties,
Alex


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: https://lists.debian.org/20140812101937.GA14872@xps

Respondre per correu electrònic a