> Que tal dissabte 20 setembre a les jornades que organitzi Caliu?

D'acord!

El servidor de caliu ja torna a estar operatiu per si voleu veure el
programa del DLP:
http://dlp.caliu.cat/

Salut,
Alex


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: 
https://lists.debian.org/cagq+ubqqzf-zunz_mkgceery_pebwcrxj-vsl4bhjeuqed_...@mail.gmail.com

Respondre per correu electrònic a