On Tue, Aug 19, 2014 at 11:37:21PM +0200, Alex Muntada wrote:
> > Que tal dissabte 20 setembre a les jornades que organitzi Caliu?
> 
> D'acord!

+1

> 
> El servidor de caliu ja torna a estar operatiu per si voleu veure el
> programa del DLP:
> http://dlp.caliu.cat/
> 

Estava esperant a veure la pàgina per confirmar, o sigui que per mi
endavant.

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Con ciertos amigos, no se necesitan enemigos. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

Respondre per correu electrònic a