Carles Muñoz Gorriz:

> No requereix que enviïs els correus des de el mateix compte
> amb el que els llegeixes, probàblement funcionarà sense que
> existeixi el compte que apareix en el 'FROM'.

Que l'adreça del remitent no existeixi acostuma a ser un bon
indicador que es tracta d'spam per tant no és bona idea.
La solució més efectiva és estar subscrit a la llista amb dues
adreces diferents: una per llegir i una per escriure. La segona
es podria configurar perquè tot el correu s'elimini passats uns
dies (per si de cas).

Salut,
Alex


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: 
https://lists.debian.org/20150611071632.ga11...@pcbassegoda-i-mestres.ac.upc.edu

Respondre per correu electrònic a