Narcis Garcia:

> Perquè serà que a aquesta llista li han establert un filtre per
> la subscripció (confirmar un codi rebut al correu)? Ja és alguna
> cosa.

No és un filtre. Es tracta d'una validació de què el remitent té
accés a la bústia des de la qual diu estar enviant el correu.

Tenint en compte la feblesa del protocol de correu és una bona
pràctica per evitar que algú es dediqui a subscriure de forma
massiva d'altra gent sense el seu consentiment.

Salut,
Alex


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: 
https://lists.debian.org/20150611072539.gc11...@pcbassegoda-i-mestres.ac.upc.edu

Respondre per correu electrònic a