Narcis Garcia:

> Que el grup dels nous elements creats a dins hereti els
> permisos de grup.

Has mirat si els ACL et serveixen? Existeix el concepte de
«default ACL» que permet indicar els permisos que han de tenir
per defecte els elements creats dins un directori determinat.

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature

Respondre per correu electrònic a