2017-11-28, 09:03 (+0100); Alex Muntada escriu:
> Narcis Garcia:
> 
> > Que el grup dels nous elements creats a dins hereti els
> > permisos de grup.
> 
> Has mirat si els ACL et serveixen? Existeix el concepte de
> «default ACL» que permet indicar els permisos que han de tenir
> per defecte els elements creats dins un directori determinat.

Per altra banda, segons aquesta regla, tots els fitxers nous es crearien
amb permís d'execució (ja que el directori té permís d'execució), cosa
que no sembla desitjable.  O potser ho entenc malament...

Respondre per correu electrònic a